Under licensjakten på gråsäl är kvoten gemensam för hela landet och jakt får ske i samtliga län som har kust mot Östersjön.
Foto: Shutterstock Under licensjakten på gråsäl är kvoten gemensam för hela landet och jakt får ske i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Väntat beslut om licensjakt på säl

Nu har Naturvårdsverket, som väntat, beslutat om licensjakt på 2 000 gråsälar under 2020 och början av 2021. Myndigheter tillåter också skyddsjakt på 900 knubbsälar och 400 vikare.

I höstas möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Och Naturvårdsverkets beslut om den första licensjakten på säl i Sverige blev precis som i myndighetens förslag, vilket Jakt & Jägare har rapporterat om tidigare.

Gemensam kvot för hela landet
Licensjakten på gråsäl får pågå mellan den 20 april 2020 och den 31 januari 2021. Totalt får 2 000 gråsälar fällas. Kvoten är gemensam för hela landet och jakt får ske i samtliga län som har kust mot Östersjön.
– Vi inför nu licensjakt på gråsäl. Gråsälspopulationen är livskraftig och har haft en god tillväxt under flera år. En starkt bidragande orsak till att licensjakt införs är att skadorna på fisket ökar och har gjort så en längre tid. Sälar tar fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet inom ett begränsat område i direkt anslutning till pågående fiske. Nu kan jakten bedrivas i större områden, säger Marcus Öhman, enhetschef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

”Skyddsjakt behövs”
Liksom tidigare år har Naturvårdsverket också beslutat om skyddsjakt på knubbsäl och vikare.
– Skyddsjakt behövs för att förhindra skador som sälen orsakar. Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Detta för att rikta jakten mot skadegörande individer, förklarar Nils Mårtenson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.
Totalt 900 knubbsälar och 400 vikare kan fällas under skyddsjakten. Antalet är fördelat på de län där jakt är tillåten.

Provtagning i vissa fall
Fällda sälar ska bärgas när det är möjligt och i vissa fall ska provtagning ske. Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas hälsa och fortplantning.
Före jakten ska jägaren kontakta Naturvårdsverket eller besöka myndighetens webbplats för att få information om provtagning och om antalet sälar som fortfarande får fällas. När en säl har fällts ska jägaren meddela detta till Naturvårdsverket senast följande vardag.
Mer information om säljakten samt besluten går att läsa här.