”Låtsasbössa” som vapen? Ulf Berg (M) vill veta vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tänker göra åt tjänstemäns brist på kompetens i frågor som rör den enskildes rätt att freda sina tamdjur.
Foto: Mikael Moilanen/riksdagen ”Låtsasbössa” som vapen? Ulf Berg (M) vill veta vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tänker göra åt tjänstemäns brist på kompetens i frågor som rör den enskildes rätt att freda sina tamdjur.

Vapen i fårhage riksdagsfråga

Ulf Berg, moderaternas gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet har skrivit en fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) med anledning av att en fårägare i Västmanland beordrats av länsstyrelsen att inte beväpnad vakta sina får mot vargangrepp.
Frågans huvudsyfte är hur landsbygdsministern avser att säkerställa kompetensen hos rovdjurshandläggare så att fårägare inte behandlas orättvist.

Det är efter två artiklar i Jakt & Jägare, om Ragnar som tvingas till nattskift och om att länsstyrelsens tjänsteman menar ”man får inte sitta och passa på vargen”, som Ulf Berg (M) skriver till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
I skrivelsen lyfter Ulf Berg fram problemet att enskilda tjänstemän inte känner till eller misstolkar gällande lagstiftning och att det kan få konsekvenser som ligger långt ifrån alliansregeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik.

Inkompetens skapar hinder
Syftet med propositionen är att öka acceptansen för rovdjur och främst varg, dels genom att öka inflytandet från de som direkt berörs.
”Men lagstiftningen utgörs förstås inte av döda bokstäver. Hur lagen åtföljs och tolkas kan ha en direkt avgörande betydelse för den enskilde fårägaren som försöker skydda sina får eller för jägaren med sin hund. Om ansvarig tjänsteman inte känner till lagstiftningen eller väljer att misstolka den kan medborgaren hindras från att göra det som lagen faktiskt tillåter för att skydda sig och sina tillgångar”, skriver Ulf Berg till landsbygdsministern.

Efterfrågar åtgärder
Ulf Berg anser att handläggarens besked till fårägaren och hans sambo att först försöka skrämma bort rovdjuret och om det inte fungerar först då gå in och hämta vapen inte är rimligt. ”Det behövs inte särskilt mycket fantasi för att föreställa sig vad vargen skulle kunna hinna med på den tiden”, skriver Ulf Berg.
I skrivelsen är Ulf Berg direkta fråga till Sven-Erik Bucht: ”Tänker statsrådet vidta några generella åtgärder för att säkerställa att rovdjurshandläggare har den kompetens som behövs så att inte enskilda fårägare blir orättvist behandlade?”