”Vapenbröderna” som verkar än

Gebrüder Merkel är de ”vapenbröder” som finns kvar när det gäller tillverkning av Merkelvapen. Fredrik Franzén tar en titt på ett klassiskt tyskt vapenmärke och de vapen som gjordes före och under kommunisttiden. Bockvapen blev en specialitet. Dessa började utvecklas redan 1905. Under 1970-talet tog Merkel upp ett koncept med lyxvapen. Efter Berlinmurens fall klarade inte Merkel att fortsätta och nya ägare tog över. När Heckler & Koch var ägare kom till exempel Merkel med sin första repeterstudsare.

När jag började samla uppgifter för en artikel om Merkel upptäckte jag snart att det hade funnits inte mindre än fyra Merkel-fabriker för vapen i Suhl. Det vi vanligtvis kallar för Merkel är Gebrüder Merkel, som var den största tillverkaren och det är den som fortfarande finns kvar.

De andra Merkelfabrikerna var E A Merkel, Bernhard Merkel och Oskar Merkel. Samtliga var bröder.

Vi skall först se på historiken om Gebrüder Merkel. Nästan alla Merkel-vapen vi ser i Sverige kommer från den fabriken.

Tre av bröderna Merkel, Albert Oskar, Gebhard och Karl Paul grundade 1898 företaget Gebrüder Merkel Suhl. Bröderna Gebhard och Albert Oskar Merkel hade svårt att samarbeta och 1907 lämnade Albert Oskar företaget och startade eget.

Gebrüder Merkel ombildades 1916 med Gebhard Merkel som ägare. Då blev hela firmanamnet Gebrüder Merkel, Suhler Waffenwerke.

Gebrüder Merkel utvecklades väl och blev snart en av de ledande vapentillverkarna i Suhl. År 1925 blev de delägare i Gottfried Funk & Söhne och 1927 köptes en del av Lignose Waffenbau. Gebhard Merkel dog 1933 och efterträddes då av sin son Ernst Merkel.

Vapen förstördes

Efter andra världskriget förändrades vapenbranschen helt. Den 3 april 1945 nådde general Pattons trupper Suhl och 30 lyxvapen från Merkels samling togs ut och kördes över av stridsvagnar.

Vid delningen av Tyskland hamnade Suhl i östzonen under rysk ledning. Merkelfabriken var i stort sett intakt med bra maskinpark.

Tillverkning av vapendelar samt finmekaniska delar till Carl Zeiss Jena kom snart igång.

Mycket av de övriga vapenfabrikerna i Suhl monterades ned och maskinerna skickades till Ryssland. Ernst Merkel, som hade lett Merkel fram till krigsslutet, började arbeta i träbranschen, men flyttade 1951 till Eckernförde där han arbetade på den nya Sauer-fabriken fram till sin död 1960.

År 1948 socialiserades Merkel. Då var 165 man anställda och de tillverkade detta år 1 020 jaktvapen.

Problem med export

Det var problem att exportera vapen, men 1950 fick de handelsavtal med bland annat Sverige.

Detta år tillverkades 1 400 jaktvapen.

Paraplyorganisationen VEB Ernst Tählman Werke Suhl bildades 1950 och omfattade gamla Suhl-tillverkare som CG Haenel, JP Sauer & Sohn, Greifelt, Gebrüder Merkel och Römer-werke.

År 1952 tillverkade 200 anställda 1 900 vapen.

Efterhand blev det problem med handeln mellan öst och väst. Men de nordiska länderna var hela tiden köpare av vapnen från Suhl. Det uppstod kvalitetsproblem och det blev brist på råvaror, speciellt högvärdigt pipstål, men tillverkningen rullade på.

Under 1970-talet tog man upp ett koncept med lyxvapen. Ett speciellt lyxvapen gjordes varje år för att visas på vapenmässor. Bockgevär är av tradition en Merkel-specialitet och 1987 tillverkades den 150 000:e Merkelbocken.

Svårare konkurrens

Murens fall blev ett problem för Merkel. Nu skulle allt privatiseras och det blev konkurrens på andra villkor.

Tidigare hade tillverkningen skett med många arbetare, som kanske inte alltid var så effektiva. 1990 hade Merkel 1 500 anställda och 1992 var arbetsstyrkan nere på 470. Både fabriken och maskinerna var omoderna och i mars 1993 var ekonomin så dålig att det inte fanns pengar till löner.

En ny ägare med kapital måste till. Bland andra Krieghoff var intresserade, men drog sig tillbaka. Det blev i stället österrikiska Steyr Mannlicher som 1993 köpte Merkel. De investerade i nya maskiner. 1997 byggdes en helt ny fabrik. Efterhand var produktionen uppe i 5 000 vapen per år i traditionell stil.

År 2004 var det dags för ägarbyte igen. Nu var det Heckler & Koch som var köpare. De började ta fram nya modeller som en repeterstudsare. Heckler & Koch byggde även om sin halvautomat, så att den mer såg ut som ett jaktvapen och kallade den för Merkel. Deras ägande blev emellertid kort. 2007 köptes Merkel av det arabiska investmentbolaget Caracol International LLC från Abu Dhabi. Det skall bli intressant att se vad detta innebär på sikt.

Detta var något om historiken runt Merkel-familjen. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas boken Gebrüder Merkel av Hans-Jürgen Fritze. ISBN 3-9804573-6-2.

Nu, när vi vet något om bakgrunden till Gebrüder Merkel, kan vi se på vapnen de byggde. De hade GM eller Geme som logotype.

De olika Merkel-bröderna var mycket skickliga vapenhantverkare. De byggde alla slags jaktvapen av hög kvalitet.

Samtliga nämnda Merkel-firmor byggde dels vapen under eget namn, dels för kända bössmakare med adress i och utanför Suhl. Beställaren fick då sitt namn på bössan, men ofta berättar en diskret stämpel inne i bössan vilken som verkligen har byggt den.

Merkel-bröderna vidareutvecklade också jaktvapnen och det finns ett 30-tal patent eller mönsterskydd av vapen.

Gebrüder Merkel startade inte med massproduktion av vapen. Många av vapnen byggdes efter köparens specifikationer.

Efterhand blev bockvapen en specialitet. Bockarna började utvecklas redan 1905. Min äldsta Gebrüder Merkel-katalog är från cirka 1905-1910. Där finns ett komplett sortiment jaktvapen. Där finns bara ett bockgevär och det är inte riktigt samma typ som kom senare.

I övrigt är vapensortiment synnerligen komplett. Här finns drillingar med utvändiga hanar, Blitz, Anson & Deeley och sidolås. Det går också att få ejektor och separat uppspänning för kulpipan.

I katalogen visas även enklare drillingar med Roux-system, både som hammerless och med utvändiga hanar.

Drillingar dominerade

Hälften av katalogen, eller 13 sidor, tas upp av drillingar. Det visar vilken dominerande roll drillingen hade i Tyskland vid den tiden.

När jag läste närmare i katalogen hittade jag några roliga detaljer angående drillingarna. På ett fåtal äldre Sauer-drillingar och många Sauer-Merkel-drillingar från 1960-talet och framåt sitter både omställaren mellan kula och hagel samt säkringen uppe på kolvhalsen.

Greenersäkring var annars det vanliga på tyska drillingar. Omställaren manövreras i sidled och säkringen i längsled, varför skytten inte så lätt gör fel vid pipval.

Jag har flera gånger sett i artiklar (och förmodligen också själv någon gång skrivit det) att detta skulle vara en Sauer-konstruktion från 1930-talet speciellt avsedd för den svenska marknaden, eftersom vi inte tycker om Greenersäkringen. Konstruktionen finns emellertid med i GM-katalogen från cirka 1905 och kallas ”Helbelchen-Umschaltung”. En av Merkel-modellerna med A&D-system levereras med denna konstruktion.

Flexibla lösningar

GM framhåller fördelarna med Anson & Deeley-systemet på sina drillingar. Det är deras ”spezialität”.

Det går att få A&D-drillingarna med separat kulspänning, antingen med hävarm på sidan eller tangent uppe på kolvhalsen.

De erbjuds också med kolvhalsdiopter, fångstänger för hanarna och tre avtryckare i stället för omställare. Detta visar något hur flexibla GM var. De säger att deras A&D-drilling är ett ”Universal-Herrengewehr”.

Drillingarna finns också som dubbelstudsardrillingar. En av modellerna är med Muschelverschluss, eller System Stabil som GM kallar det. Den som ville ha en vierling kunde välja mellan hammerless eller utvändiga hanar. Katalogen innehåller även några dubbelstudsare. Deras ”Spezialität” här är en A&D med System Stabil.

Givetvis finns det sida-sida hagelgevär, både med utvändiga hanar och som hammerless. Dock ingen sida vid sida med sidolås, de kom senare.

För tävlingsskytte

En lite enklare A&D-hagelbössa kallas för ”Maschinenmodell”, vilket betyder att det är gjort mindre slutfinish för hand på den.

”Taubelflinten” finns i flera utföranden. Dessa är avsedda för tävlingsskytte på levande duvor, vilket var en stor sport på den tiden. Där finns även hagelgevär med Collath- och Simson-Jäger system.

Den mest intressanta hagelbössan är emellertid deras

”Meisterstück-Selbstspanner-Doppelflinte, mit herausnehm-baren Schlossen”. Det är Westley Richards Anson & Deeley med underifrån urtagbara lås.

Bilderna i katalogen är i detalj identiska med WR:s första version med lös bottenplatta. Den kunde levereras med diverse tyska pipstål. Förmodligen köpte Merkel låda och låsar från Westley Richards och satte pipor och kolv på hagelbössan.

Den har emellertid en typisk Merkel-detalj. Sidoöron, som normalt sitter på lådan med urtag på piporna, har här omvänt utförande. Öronen finns alltså på piporna och urtagen på lådan. Detta använde Merkel på en del drillingar. Westley Richards hade aldrig sidoöron på sina hagelbössor.

Denna modell finns kvar i en senare Gebrüder Merkel-katalog. Men nu är det WR:s senare utförande, där bottenplattan sitter fast med gångjärn i lådan. Westley Richards typiska förlängda spång med dockhuvud är här utbytt mot en diskret Purdey-tapp.

Merkel blev vanligt

Vi ser inte många av dessa äldre Merkel-vapen i Sverige. Förmodligen beror det på att Merkel aldrig fick någon bra representant i Sverige, vilket däremot Sauer lyckades med.

Efter andra världskriget blev emellertid Merkels jaktvapen vanliga här. Efterhand fick alla de Suhl-tillverkade vapnen Merkels namn. Sauer-namnet fick inte användas i Suhl.

När gamla Sauer byggdes upp i Eckernförde i Västtyskland fick de rätten till Sauer-namnet.

Detta var en överblick av vad som finns i en Gebrüder Merkel-katalog före första världskriget. Ingenting tycks omöjligt. På beställning klarades allt.

Som tidigare nämnts blev bockgevär efterhand en specialitet för Merkel. Under 1920-talet fick Gebrüder Merkel ett 30-tal patent både för bockgevär och andra vapentyper.

1930 fick de ett patent på sammanfogning av piporna på bockgevär. Det är en kombination av mekanisk sammanfogning och ”Weichlot-Verbindung”.

Det senare betyder att lödningen av piporna sker vid låg temperatur, cirka 230 grader, vilket inte påverkar strukturen på pipstålet.

Mitt första minne av en Merkel-bock är från mitten av 1950-talet. Jag var nog 16 år vid tillfället.

Några jaktlag hade ordnat en informell lerduveskjutning en mil hemifrån och jag cyklade dit tillsammans med min jaktkamrat i samma ålder. Jag hade min fars Husqvarna-hagelbössa med på cykeln.

Bland alla hanbössor och sida-sida hammerless var det en man som hade en Merkel-bock. Detta var något speciellt.

Jag hade redan då ett begynnande vapenintresse och började prata med Merkel-bockens ägare. Det resulterade som beräknat i att jag fick skjuta en serie med den. Men till min förvåning träffade jag inte bättre med den än den gamla Husqvarna-bössan.

En serie bockbössor

Under 1920-talet utvecklade Gebrüder Merkel en komplett serie bockbössor. Man kan kalla det för den tyska varianten av bockar, eftersom alla andra tyska vapenfabrikanter byggde sina bockar på detta koncept. Förmodligen köpte de ämnena till sina bockar från Merkel. Gemensamt för dem är att underpipan har klackar och överpipan förlängningar, eller ”öron”, som går in i baskylen och reglas där med en kryssbult.

Denna förregling är ett patent av Gustaf Kersten från de första åren av 1900-talet och kallas

för Kersten Verschluss. Då var det avsett för sida-sida-vapen, men kom sedan att användas på bockvapen.

På de enklare bockbössorna använde Gebrüder Merkel endast Kersten-reglingen. På de dyrare bössorna kompletterades detta med en regel i baskylen, som reglade i klackarna under piporna.

På den allra enklaste modellen hade förlängningarna in i baskylen inte runda hål, utan var endast tappar som kryssbulten låste mot.

Gebrüder Merkel använde tre olika mekanismer i bockbössorna. På de billigare bössorna användes Blitz-mekanism. Här är hela mekanismen byggd på avtryckarplattan.

Nästa steg är Anson & Deeley eller boxlock, där mekanismen ligger inne i baskylen. De dyrare bössorna har sidolås.

De olika typerna finns i olika gravyrgrader och de kan fås

med hagelpipor, kula-hagel samt dubbelstudsarpipor.

Samtliga modeller kan fås med eller utan ejektor.

Ejektor är standard endast på toppmodellerna. På ejektor-

bössorna avslutas modellbeteckningen med ett E. Totalt blir det ett rikhaltigt utbud av bockbössor.

Vi börjar med Blitz-bössorna. Samtliga av dessa har endast Kersten-regling. Den allra enklaste modellen med tappar som förlängning in i baskylen är modell 102 och 103. Baskylen är rak baktill mot stocken och denna baskyl används också på modellerna 400 och 401. Här är förlängningen på piporna av den vanliga typen med runda hål. Jag tror inte jag har sett någon av dessa modeller i Sverige.

Nästa steg av Blitz-bössorna har en mer arbetad baskyl med en kurva baktill mot stocken. Här är modellbeteckningarna 200 med enkel gravyr och 201 med fin gravyr.

Vanliga i Sverige

Det är dessa modeller som vi vanligen ser i Sverige. De har tillverkats i samma utförande fram till våra dagar. Blitz-bockarna fanns också med sidoplattor. Då heter de 202.

På bockarna med Anson & Deeley-mekanism har förreglingen förstärkts med en regel som reglar i pipklackarna. Modellbeteckningarna är 300 och 301. Den finns också med sidoplattor och heter då 302.

Anson & Deeley-bockarna tillverkades egentligen inte efter andra världskriget.

Merkel använde givetvis befintliga ämnen, men sedan blev det inte så många fler. En tid såldes dessa under Simson-namnet.

Sidolåsbockarna finns i olika utförande.

Den enklaste modellserien har beteckningarna 203 och 204. Liksom Blitz-modellerna har dessa sidolåsmodeller ingen låsregel för pipklackarna, utan endast Kersten-regling. Vi ser en del av dessa modeller tillverkade efter kriget hos oss.

De dyrare sidolåsmodellerna har låsregel för pipklackarna.

Här använder Merkel också den patenterade Weichlot-Verbindung för piporna, som nämnts ovan.

Modellbeteckningen är 303 och på beställning går det att få förgyllda låsdelar, ventilerad spång, enkeltryck, enkelt urtagbara låsar samt valfri gravyr.

Toppmodellen 304 är en 303 i lyxutförande. Böhler Antinit pipstål, alla låsdelar, ejektordelar med mera är förgyllda.

Måttbeställd kolv, piplängd och vikt efter önskan och mycket mer ingår.

Vapnet går att få som jaktmodell, i lite tyngre utförande för duvskytte samt som dubbelstudsare i storviltskalibrar.

Sifferkombinationer

Modellbeteckningarna som nämnts ovan är för hagelbössor. Men modellerna gick också att få som kula-hagel eller dubbelstudsare.

Man använde andra siffran i den tresiffriga modellbeteckningen för att ange pipkombinationen.

För hagelgevär är det 0, kula-hagel får 1 och dubbelstudsare 2. Till exempel Blitz hagelbössan 201 heter 211 som kula-hagel och 221 som dubbelstudsare.

Tidiga bockar hade andra beteckningar som 160. En tidig kula-hagel-modell med endast pipförlängning på ena sidan hette 157.

Utöver de nämnda modellerna tillverkade Gebrüder Merkel efterhand ett stort sortiment hagelgevär sida-sida, både med Anson & Deeley och sidolås, kipplauf-kulgevär samt repeterstudsare.

Mest öststatsvapen

Vad vi ser i Sverige av Gebrüder Merkel-vapen är huvudsakligen de som har importerats efter 1945, alltså öststatsvapen.

Förutom bockbössorna är det sidolås-hagelgevär i form av sida-sida med modellbeteckninen 147, A&D-hagelbössan modell 8, och drillingar modell 30 och 32.

De senare beteckningarna är egentligen gamla Sauer-modeller och både hagelbössan modell 8 och drillingarna är kopior på Sauer från 30-talet.

Utöver vapen med sitt eget namn på byggde Gebrüder Merkel många vapen åt andra vapenfirmor och handlare. Kettner var en stor kund hos Merkel och de flesta mindre bössmakarna utanför Suhl beställde vapen hos Gebrüder Merkel eller någon av de andra Merkel-bröderna.