Foto: Mostphotos/ C Aranquiz/Emelie Dahlgren Vålån utgör en lång gräns mellan Handölsdalens och Tossåsens samebyar. Enligt Ö Vålådalens jaktlag är förutsättningarna gällande tillgång på älg mm desamma på bägge sidor och kan inte förklara den stora skillnaden i hur älgarna fördelats mellan jaktlagen.

Varför är älgtilldelningen så orättvis?

Urminnes hävd kan inte bara gälla samer. Det anser Östra Vålådalens jaktlag som jagar inom Handölsdalens sameby. Jaktlaget är missnöjt med länsstyrelsens beslut om tilldelning och yrkar på en motivering.

Östra Vålådalens jaktlag består i huvudsak av en och samma familj. I över 200 år, i åtta generationer, har familjen bott och brukat mark på en och samma gård. I början av 1900-talet tvångsinlöste staten marken för att skydda rennäringen.

När gården omvandlades till en så kallad fjällägenhet på statens mark krånglade det påtagligt till förhållandena kring jakten.

Rättvis jakt

Markus Fröberg är en av de familjemedlemmar som bor och jagar på markerna kring Östra Vålådalen. Det gör även medlemmar i Handölsdalens sameby. Genom åren har tonen stundtals varit kärv jägarna emellan, något som Markus Fröberg helst vill tona ner.

– Vi är inte ute efter bråk med samebyn, men vi har också våra rötter här. Vi vill bara ha rättvisa när det gäller jakten. Ansvaret för att det blir så ligger hos länsstyrelsen, säger han.

Omfattande beslut

Länsstyrelsens beslut om fördelning av älgkvoter på renbetesfjällen i Jämtlands län jaktåret 2022/23 berör elva samebyar och 500 älgar som ska fällas. Med undantag för Handölsdalen, Kall och Jovnevaerie samebyar har besluten om tilldelning följt älgförvaltningsgruppernas förslag.

För övriga tre har tilldelningen justerats efter önskemål om särskild konsultation*.

– Om man jämför Handölsdalen och Tossåsen som gränsar till varandra och som har snarlika förutsättningar gällande tillgång på älg, betestryck med mera, så skiljer sig tilldelningen av älg till de mindre jaktlagen väsentligt, säger Markus Fröberg.

Yrkar på motivering

– Inom Tossåsen finns det små jaktlag bestående av en till tre personer som fått fem älgar, medan de mindre jaktlagen inom Handölsdalen alla fått två, förutom ett jaktlag som får fälla sex älgar.

– Vi vill veta hur det kommer sig att fördelningen ser ut på det viset. Det är anledningen till att vi med stöd av förvaltningslagen yrkar på en motivering till länsstyrelsens beslut, säger Markus Fröberg och tillägger:

– Vi som bor i Östra Vålådalen jagar inte enbart för skojs skull. Älgjakten är en väsentlig del av våra liv och försörjning.

Jakt & Jägare kommer följa ärendet vidare.

* Lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Trädde i kraft den första mars i år.