Synen på varg delar befolkningen och norrmännens förtroende för forskarna är lågt.
Foto: Mostphotos Synen på varg delar befolkningen och norrmännens förtroende för forskarna är lågt.

Varg- och klimatforskare illa sedda

Unik norsk rapport publiceras

De som forskar om vargar och andra stora rovdjur har sämst forskaranseende hos den norska allmänheten. Bäst anseende har de som forskar om medicin.

Det är en pågående doktorsavhandling om opinionsläget kopplat till forskning som snart slutförs vid Högskolen i Innlandet.
Undersökningen är baserad på intervjuer med 2 000 norrmän och resultaten redovisas av norska radion, NRK.
Vargforskarnas anseende visar sig vara sämst, tätt följt av klimatforskarna.

Nekas att landa
Professor Barbara Zimmermann, själv vargforskare, redovisar vad man har kommit fram till.
Hon nämner bland annat att när hon själv är ute i skogen för att få underlag till sin forskning så stoppas hon av vargmotståndare.
Vägbommar förblir stängda och den helikopter som forskarna kommer med för att ta hand om bedövade vargar nekas landningstillstånd av berörda markägare.

Politiserad forskning
Hon tror det låga anseendet för vargforskare beror på att folk blandar ihop resultaten med målen i förvaltningsplanerna samt de politiska åsikterna.
Tilliten sjunker därför att det råder stor oenighet, diskussioner och konflikt angående detta ämne.
Annars tycker norrmännen i princip att det är viktigt med hög tillit till forskning. Det har man uppnått kring den medicinska forskningen.

Allmänheten misstror
Men professor Zimmermann framhåller, när hon föreläser för studenter i skogliga ämnen, att rovdjursforskarna vetenskapligt ska ha samma höga krav på sig som andra forskare.
Det är också forskningen som ska lägga till grund för hur många vargar som ska fällas. Men när forskarna kommer med sina resultat blir de inte trodda av allmänheten.
Beträffande antalet vargar som borde fällas tycker vargmotståndarna att antalet är för lågt och vargvännerna att det är för högt. Avhandlingen om vad folk anser om rovdjursforskarna, den första i sitt slag.