Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund och ansvarig för rovdjursfrågorna, tror inte på den här vinterns inventeringar i varglänen, som pekar mot att vargstammen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.
Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund och ansvarig för rovdjursfrågorna, tror inte på den här vinterns inventeringar i varglänen, som pekar mot att vargstammen ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

”Vargantalet kraftigt underskattat”

Jägarnas Riksförbund tror inte på inventeringarna

De varginventeringar som gjorts i de olika länen fram till den 31 mars pekar mot att vargstammen i Sverige ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Men Jägarnas Riksförbund (JRF) tror inte på den kommande sammanställningen, som ska presenteras av Naturvårdsverket den 1 juni

– Vargstammen i Sverige är kraftigt underskattad i de officiella siffrorna, säger Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen för JRF.
I själva verket döljs bilden av vargläget av ett inventeringssystem som inte är tillförlitligt, framhåller han.
– Inventeringen problematiseras av allt för krångliga regler och snöförhållanden som inte medger tillräcklig inventering, vilket gör resultaten osäkra, konstaterar Henrik Tågmark, som även är förste vice ordförande i JRF.

Antalet angrepp på tamdjur ökar
Han pekar på att olika andra siffror speglar att vargstammen ökar, trots att vargstammen påstås minska.
Till exempel visar Viltskadecenters viltskadestatistik att antalet vargangrepp på får och hundar ökar och länsstyrelsernas avskjutningssiffror av älg visar att antalet skjutna älgar i de värst vargdrabbade områdena av Sverige minskar kraftigt.
– Vidare visade årets vargjakt att kännedomen om hur reviren ser ut och vilka vargar som finns i dem är näst intill obefintlig i de delar av Sverige som har tätast vargstam, säger Henrik Tågmark.

Oroad för framtiden
Eftersom inventeringsmetoderna nu ska göras om är Henrik Tågmark oroad för hur framtiden kommer se ut.
– Istället för en metod som ytterligare underskattar stammen borde fokus läggas på hur den negativa påverkan som vargen medför ska minskas, kommenterar Henrik Tågmark.