Vargars tillvaro påverkas i en mycket större utsträckning än vad som tidigare varit känt, konstaterar forskare.
Foto: Montage / Volodymyr Burdiak / Montipaiton / Shutterstock.com Vargars tillvaro påverkas i en mycket större utsträckning än vad som tidigare varit känt, konstaterar forskare.

Vargar har björnproblem

En ny studie visar att vargar påverkas negativt av björn, eftersom björnar ofta tar över vargarnas byten, skriver TT.

Enligt forskarnas rön som publicerar sina rön i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere, påverkas vargarnas spridningsmönster av konkurrensen från björnarna i deras kärnområde norra Svealand-södra Norrland.
Studien visar att vargarna får svårt att etablera nya revir och familjegrupper i marker där det finns mycket björn. Detta har visat sig inte minst i nordöstra Dalarna.

Tar över maten
Den största påverkan som björnarna har på vargarnas tillvaro är att de ofta tar över vargdödade älgar och äter upp dem. I forskarnas studieområde förekom detta vid över hälften av vargslagna kadaver. Ibland kör björnarna till och med bort vargarna från deras byte.
– Det handlar om konkurrens. Björnarna lägger beslag på många av vargarnas kadaver, säger Johan Månsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och verksam inom Skandulv, det skandinaviska vargprojektet, till TT.
Att björnarna påverkar vargarnas tillvaro så pass mycket har tidigare inte varit känt.