Vargen i Bjursås ska skrämmas bort

Nu har besked om den kringstrykande vargen i Bjursåstrakten kommit. Naturvårdsverket anser att vargen ska skrämmas bort från området. Det ska ske med gummikulor eller knallskott.
Fungerar inte det ska vargen fällas under en skyddsjakt.

Vargen har under de senaste två månaderna rivit ett 20-tal får och gjort de boende i området oroliga.

Naturvårdsverket väntar på DNA-prover som ska visa om det är en och samma varg som rivit fåren. Provresultaten dröjer, så beslutet om skrämselåtgärder togs ändå.

Thomas Björklund är ordförande i Falu jaktvårdskrets. Han är kritisk till Naturvårdsverkets beslut.

”Oacceptabel halvmesyr”

– Det är oacceptabelt. Beslutet är en halvmesyr. Det här är ett solklart fall för skyddsjakt, säger Thomas Björklund till Södra Dalarnes Tidning.

Ett informationsmöte hölls på Dössberget och ett 40-tal personer kom för att lyssna.

Jens Karlsson, vargforskare och biolog på Viltskadecenter, var med på mötet och berättade allmänt om vargens naturliga beteende. Att just denna varg märkligt nog gång på gång återvänder till området har han ingen förklaring till.

Jens Karlsson ska nu stanna kvar i Bjursås i några dygn.

Dyker vargen upp under den tiden så ska han se till att vargen förknippar människor med obehag.

Gummikulor eller knallskott

Metoden är att skjuta med gummikulor på vargen eller skjuta rökiga knallskott med pistol eller hagelvapen.

Fungerar inte skrämselmetoderna kommer skyddsjakt att tillåtas.

Jägarna i trakten anser att vargens beteende inte är normalt och kräver att få till skyddsjakt omgående.

– Jag är mycket tveksam till förfaringssättet. Jag frågar mig hur länge till folk ska leva med oro innan man tar beslutet, säger Thomas Björklund till Södra Dalarnes Tidning.