Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret gäller fortfarande.
Foto: Mostphotos Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret gäller fortfarande.

Vargjakten i Långbogen får fortsätta

Kammarrätten inhiberar inte den pågående skyddsjakten på en varg i Långbogenreviret i Östergötland. Jakten kan därför fortsätta i väntan på att domstolen tar ställning till om överklagandena ska prövas.

Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade på eget initiativ om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret norr om sjön Roxen den 11 juni. Det hade då, på kort tid, ägt rum två vargangrepp på nötdjur i området.
Beslutet överklagades av flera intresseföreningar och privatpersoner, men Förvaltningsrätten i Luleå inhiberade inte jakten och avslog samtliga överklaganden den 18 juni. Domstolen gjorde dock ett tillägg: En vuxen varg i sällskap med årsvalpar omfattas inte av skyddsjaktsbeslutet.
De klagande vände sig då till Kammarrätten i Sundsvall med begäran om inhibition och överprövning av förvaltningsrättens beslut.

Beslut om prövningstillstånd inte klart
Och nu har kammarrätten beslutat att inte inhibera jakten. Enligt uppgifter till Svensk Jakt föredrogs målet i går avseende frågan om prövningstillstånd. Men något beslut är ännu inte fattat.
Därför gäller fortfarande länsstyrelsens beslut om att skyddsjakten i Långbogenreviret får pågå som längst till och med den 30 juni.