Vargjakten stoppas inte i Örebro

Det blir bakslag för Rovdjursföreningen som överklagar vinterns vargjakt i Örebro län. Naturvårdsverket avslår kravet på inhibition och stoppar inte jakten.

Rovdjursföreningens ordförande, Kenth Nauclér, och distriktsordförande Roger Cassman, vill att vargjakten inte blir av.
”Erfarenhet visar att de regionala viltförvaltningsdelegationerna inte fungerar i praktiken då många ledamöter agerar utifrån sitt eget jägarintresse istället för det intresse de är satta att representera, skriver Nauclér och Cassman.”

Under miniminivån
Örebro har i dag 6,8 länsegna föryngringar. När två revir skjuts hamnar siffran på 4,8 och under länets miniminivå för vargföryngringar.
Nauclér och Cassman pekar på att minimivån för valpande vargrevir i Örebro är 5,5-6.  
”Om Naturvårdsverket tillåter att de första licensjakterna som beslutas regionalt tar ner antalet föryngringar i länet under fastställd miniminivå signalerar man till viltförvaltningsdelegationerna att det är fritt fram för egna tolkningar av givna föreskrifter”, skriver Cassaman och Nauclér.

Jakten stoppas inte
Naturvårdsverkets svar är att det inte beslutas om inhibition, alltså att jakten stoppas i väntan på fullständig prövning. Verket framhåller att det måste vara tämligen sannolikt att jakten underkänns juridiskt, för att inhibition ska kunna beviljas. Naturvårdsverket bedömer att det inte är fallet.