Vargpar konstaterat i Södertälje

Nu är det officiellt konstaterat att två vargar rör sig sydväst om Södertälje. Bland jägare sprids också uppgiften att det är ett revirmarkerande par.

De första observationerna om varg i närheten av Järna kom i april. Bland annat fotograferades den på golfbanan. I slutet av april blev den dessutom påhörd av en bil men klarade sig.
Under hösten har det kommit in synobservationer på två vargar.

Spår och spillning
Den 27 december skriver en rapportör på länsstyrelens Rovobs i Stockholm:
”Färsk spillning och spår av två individer i nyfallen snö. Bilder på spillning och spår finns. Har tidigare rapporterat spillningsfynd från samma område.”
Iakttagelsen kommer från Alsjöns naturreservat, någon mil väster om Järna och ett par mil sydväst om Södertälje. Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat rapporten:

Länsstyrelsen bekräftar
”Ja: Två vargar spårade drygt 3 km med början i naturreservatet, spillningsprover tagna / TE / MF”, skriver länsstyrelsens spårare.
Börje Karlsson är jägare och bor i krokarna.
– Vi har en SMS-kedja med observationer och där skriver man att det påträffats revirmarkeringar, berättar Börje Karlsson.