Vargrevir på gång i Härjedalen

I gränsområdena mellan Härjedalen och Hälsingland rör sig en hanvarg sedan en tid tillbaka. Han går mellan Ljusdal-Färila och Fåssjödal. Man vet att vargen har attackerat hundar på hälsingesidan, men om det skett i Härjedalen är oklart.
Nu har varghannen siktats i sällskap med en vargtik och två valpar.

Kjell Tjärnås är rovdjursansvarig vid Härjedalens jaktvårdskrets. Han tror inte det är omöjligt att det är hannen som är pappa till de två valparna.
– Det är inte alls omöjligt att de här fyra vargarna kan komma att bilda revir inom Härjedalen. Om så sker måste länsstyrelsen agera eftersom det på grund av rennäringen inte får finnas vargar i Härjedalen, säger Kjell Tjärnås till Länstidnigen i Östersund, LT.

Vargarna måste skjutas?
Om ett revir bildas kan det bli fråga om drastiska åtgärder. Kjell Tjärnås menar att man kanske måste ta bort vargarna helt.
I Härjedalen är rovdjurstrycket redan stort och dessutom ökande.
– På björnsidan är stammen alldeles för stor. Här måste tilldelningen öka ännu mer. I årets björnjakt sköts hela den tilldelade kvoten och från jaktvårdskretsens sida jobbar vi också för att öka avskjutningen av björn, berättar Kjell Tjärnås för LT.
Enligt Tjärnås växer även järv- och lostammen. Järvarna håller sig i huvudsak där renarna finns. När det gäller lodjuren kan det bli aktuellt att öka tilldelningen vid jakten.

Vargen är från Skrälldalreviret

Av Ove Nyström

Vargen i Härjedalen kommer från Skrälldalreviret och verkar dragit sin revirgräns norr ut.
En av rovviltspårarna hos länsstyrelsen i Gävleborg spårade varghanne i Skrälldalsreviret, som gick norr ut över Ljusnan och in på Härjedalssidan torsdagen den 20 november. Söndagen den 23 november gick varghanne söderut och tillbaka över Ljusnan och in i det gamla reviret för Skrälldalsvargarna. 

– Vi misstänker att Skrälldalens vargetablering har utvidgat sitt revir norr ut och på så sätt har sin norra revirgräns inne i Härjedalen. Först när spårsnöförhållande håller sig under en längre tid och flera spårningar av vargarna gjorts kan vi klarlägga om det skett en utvidgning av Skrälldalens vargrevir, säger Magnus Kristoffersson, rovdjurshandläggare hos länsstyrelsen i Jämtland.