Foto: Mostphotos Så här kommenterar Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, inventeringen: "Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter."

Vargstammen i Sverige har minskat

Inventeringen visar att det finns cirka 375 vargar i Sverige – en minskning med omkring 75 djur sedan förra säsongen. Men i södra Sverige fortsätter trenden att allt fler län har varg.

Resultatet från inventeringsperioden 2023/24, som redovisas av Naturvårdsverket, visar att antalet vargar i Sverige har minskat under det senaste året. Slutsatsen bygger på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar – det vill säga föyngringar.

Samma metod

I övriga Skandinavien inventeras stammarna enligt samma metod. Också i Norge sjunker antalet, om än inte lika markant som här, och landar på omkring 65 vargar.

För Sverige och häften av gränsreviren uppskattas populationen till cirka 375 vargar, en minskning med 75 indvider.

För svenskt vidkommande syns en tydlig trend. I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet – det vill säga Dalarna, Gävleborg, Värmland, Stockholm, Uppsala, Örebro, Västmanland och Västra Götaland – förändras lokaliseringen av revir. Fler vargrevir konstateras i länen i söder och färre i de nordliga länen.

Valpar i Skåne

Ett exempel på detta är att Skåne vid den senaste inventeringen hade fler föryngringar än Gävleborg.

Sammanfattnings gäller att i det södra rovdjursförvaltningsområdet – Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland – har antalet revir inte ökat. Men sedan den föregående säsongen har antalet län där det finns vargrevir blivit fler. Under den gångna vintern påträffades till exempel ett nytt par i Hallands län, och under våren 2023 föddes valpar i ett gränsrevir mellan Kalmar och Kronobergs län.

Problematiken med en inavlad vargstam är fortfarande aktuell, därför registreras alla djur som invandrar österifrån och bidrar med nytt blod.

Varg österifrån

– En finsk-rysk hane lever fortfarande i Setten-reviret och i vintras hittades fem nya valpar i detta helnorska revir. Vi dokumenterade också fem nya finsk-ryska immigranter i Skandinavien i vintras, säger Øystein Flagstad, senior forskare och genetiker på Rovdata.

Han tillägger:

– Fyra av dessa har bara registrerats i norr, medan en varghane har vandrat in i den reproducerande delen av populationen i söder. Potentiellt kan den vara en viktig bidragande orsak till att minska inavelgraden, om han lyckas etablera sig med en partner.

Här kan du läsa hela rapporten.