Foto: Mostphotos Hanna Ek, biträdande chef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet: "Miniminivåerna är grunden i rovdjursförvaltningen och möjliggör licensjakten, utan miniminivåer har Naturvårdsverket inte stöd för att delegera licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna".

Vargstriden över – ”Alla är lika missnöjda”

Naturvårdsverket har beslutat om miniminivåer för varg de kommande två åren, efter att länsstyrelserna inte kunnat enas. I mellersta förvaltningsområdet hamnar man på 225 individer och i söder 75.

Att beslutet om miniminivåer gäller i två år avviker från normala fem år, vilket Naturvårdverket i ett pressmeddelande förklarar med att vargstammen på kort tid har rört sig söderut. Situationen är så föränderlig att man bedömer att det är mindre lyckat att fatta beslut som gäller långt in i framtiden.

Rätten överlämnas

Samtidigt, också för en tvåårsperiod, överlämnas rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet, förutom Gotlands län. Detta innebär att respektive län, utifrån de nya miniminivåerna, har att bedöma vilka regionala förutsättningar det finns för att genomföra licensjakt. Varje myndighet ska återrapportera till Naturvårdverket som har ett uppföljningsansvar.

Sven-Olof Sandberg, vice ordförande i JRF och distriktsordförande i Skåne, kommenterar beskeden.

– Det är ju inte oväntat, men samtidigt olyckligt att det blir en polarisering. Alla vill ju ha färre. När jag har Skånehatten på mig tycker jag förstås att 75 djur är för mycket, vi ville ha 60, säger han och tillägger:

– Samtidigt ville man i mellersta området bara ta 215 vargar, nu blev det 225. Med tanke på medlemmarna i Jägarnas Riksförbund, JRF, i sin helhet inser jag förstås att det måste ske en avvägning. Sammanfattningsvis brukar man ju säga att förhandlingen har lyckats när alla är lika missnöjda.

Nationellt värde

Vad gäller grundförutsättningen, att det nationella referensvärdet bestämts till 300 vargar, påpekar Sven- Olof Sandberg och detta inte är hugget i sten. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utifrån vetenskap avgöra vilka under förutsättningar vargens referensvärde skulle kunna fastställas inom intervallet 170-270 individer.

– Jag hade ju varit betydligt gladare om man redan nu landat på 170-200 vargar. Men det ska ju komma en utredning och det blir intressant att se vad som händer då. Men naturligtvis kan man tycka att det vore bättre om man redan hade utrett frågan, säger han.

”Spridas över landet”

Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, tycker att det ökande antalet vargar i södra Sverige ligger helt i linje med fattade politiska beslut.

– Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att vargstammen ska spridas mer över landet. Det innebär bland annat att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet, säger hon.