Värmland överklagar lobeslutet?

Både Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Värmland och Dalarna samt Lars Furuholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Värmland, tycker att Naturvårdsverket gjort fel när årets lokvot bestämdes.

Länsstyrelsen i Värmland är helt överens med jägarorganisationerna att det på många områden inte finns en hållbar rådjursstam för alla lodjur som behöver mat.

Lars Furuholm kommer inom de närmaste dagarna att diskutera frågan om ett överklagande av lodjurstilldelningen med länets landshövding.

– Det stora felet i den nationella rovdjursförvaltningen är att hela landet är en enhet, säger han.

Det kan innebära att koncentrationen av rovdjur blir för stor i vissa områden. Vad som behövs är att dela upp landet i flera delar, tycker Lars Furuholm.

– Det skulle betyda att områden med för starka rovdjursstammar inte behövde ta alla konsekvenserna av rovdjurens framfart, tillägger han.

Få ned antalet föryngringar

– Värmlands klövvilt räcker inte till att ge mat åt rovdjuren. Klövviltstammarna är på väg att halveras i länet. Det borde bli en avskjutning på 60-63 lodjur för att få ned antalet föryngringar, anser Kurt Borg, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland.

– Att som Naturvårdsverket sitta i Stockholm och köra över både befolkning och länsstyrelse år efter år inger inget förtroende för verket, tillägger han.

Malte Sandström, länsbas för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker att lotilldelningen är för liten.

”Kan inte skylla på EU”

– Naturvårdsverket skyller på EU-regler som inte finns. En EU-kommissarie som var i Sverige 1999 berättade att EU inte har att göra med hur Sverige förvaltar sina rovdjursstammar. Någonting är fel hos Naturvårdsverket, säger Malte Sandström.

Natten mellan den 30 och 31 januari satt han och passade på räv. Ett lodjur kom vandrande på vägen. Lodjuret stannade under en gatlampa innan det passerade över granngården.

– Är detta ett naturligt beteende att lodjur går in i byarna? undrar Malte Sandström.