Värmlandshövdingen Eva Eriksson vill få bort vargrevor i länet som inte har genetiskt värdefulla vargar.
Foto: Hans M Karlsson Värmlandshövdingen Eva Eriksson vill få bort vargrevor i länet som inte har genetiskt värdefulla vargar.

Värmlandshövding vill ha färre revir

Eva Eriksson, landshövding i Värmland, upppgav under manifestationen den 5 december i Karlstad mot vargpolitiken att hon vill att antalet vargrevir i Värmland ska minskas.

Landshövding Eva Eriksson tog emot Vargupproret med över 7 300 namnunderskrifter mot den svenska rovdjurspolitiken under gårdagskvällens manifestation på Stora Torget i Karlstad. Även hon tycker att det finns för många vargrevir i Värmland.

– Om vi ska ta ansvar för att utveckla den genetiska stammen och säkra vargen för framtiden så är det ju viktigt att spara de reviren där vi vet att det finns en genetiskt bra stam och då får man ta bort andra vargrevir för att man ska klara det, säger Eva Eriksson till SVT Värmlandsnytt.
Halva stammen finns i Värmland
Enligt Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland, finns nästan hälften av de svenska vargarna just i Värmland, vilket i rena siffror är ungefär 140 individer.
– Det är en oproportionellt stor andel. Det som skrämmer oss mest är att det inte verkar finnas någon bortre gräns för vad Värmland ska bära, sade han till Nya Wermlands-Tidningen under manifestationen.