George Aman, ordförande i den internationella jaktorganisationen CIC, vädjar till de svenska jägarna att skänka en euro var via sin jägarorganisation för att rädda jaktens framtid, som kommer att avgöras på den internationella arenan. Den världsomfattande kampanjen ”En euro för varje jägare” har startats.
Foto: CIC/Shutterstock.com George Aman, ordförande i den internationella jaktorganisationen CIC, vädjar till de svenska jägarna att skänka en euro var via sin jägarorganisation för att rädda jaktens framtid, som kommer att avgöras på den internationella arenan. Den världsomfattande kampanjen ”En euro för varje jägare” har startats.

Värna jakten, skänk en euro

Upprop om världsomfattande kampanj

George Aman, ordförande för den internationella jaktorganisationen CIC, gör ett upprop om en världsomfattande kampanj för att värna den viktiga viltvården mot allt starkare jaktfientliga krafter. Alla jägare bör bidra med en euro via sin nationella jägarorganisation, föreslår CIC-basen

Insamlingen är tänkt att gå både till CIC och Face, organisationen för jägare i EU-länderna.
Face, som har sätet i Bryssel, jobbar för totalt sju miljoner jägare i Europa och bakom står nationella jägarorganisationer. Torbjörn Larsson från Svenska Jägareförbundet är ny Face-ordförande.
Jägarnas Riksförbund (JRF) deltar i sin tur i det internationella samarbetet för jakt via Nordisk jägersamvirke, som representerar cirka 600 000 jägare i Norden.
CIC, International Council for Game and Wildlife Conservation, har kansliet i Budakeszi i Ungern.
CIC-medlemmarna är cirka 1 500 i 86 länder på fem kontinenter. Medlemsskaran består både av viltvårdsexperter, sponsorer, enskilda personer, organisationer och representanter för stater, regeringsorgan och offentliga institutioner.
Efter att ha varit jägare i över 45 år är CIC-ordföranden George Aman bekymrad över att jägare kan vara så motvilliga att ens göra blygsamma insatser för att värna om jakten.

Jaktfientliga aktörer tar över
Nu varnar han för att olika jaktfientliga aktörer håller på att få övertaget.
– Våra motståndare, ofta djurrättsaktivister, har utvecklat både en lömsk och effektiv affärsmodell. De påstår sig värna om viltet men spelar på känslor och fokuserar bara på att jägare dödar för att få stöd, kommenterar han.
– Varje år samlar de in flera miljoner dollar från naiva människor som säkert vill göra gott. Men de är missledda om vad deras pengar är avsedda för, tillägger George Aman.

Enorma bidragsflöden
Det enorma bidragsflödet till de olika värnarorganisationerna, som jobbar med miljö- och naturfrågor, går till personerna som sitter i ledande ställning.
– Med pengarna som blir över kan de sedan jobba för exakt det som inte är förvaltning av viltet och verka för att få förbud mot jakt i till exempel Afrika, konstaterar CIC-basen.
Men sådana jaktförbud leder bara till ökade konflikter med de människor som berörs av djurlivet. Det ger i sin tur illegal jakt och att markerna börjar brukas på att sådant sätt att det inte gynnar naturlivet, varnar George Aman.
Samtidigt finns det personer både i Världsnaturfonden (WWF) och IUCN (International Union for the Conservation of Nature) som inser fördelarna med jakt, påpekar CIC-ordföranden.
– De står bakom legal jakt som ger en hållbar viltförvaltning.

Världsomfattande kampanj
Både CIC och Face (European Federation for Hunting and Conservation) kämpar för att bevara jakten.
– Nyligen startades därför den världsomfattande kampanjen ”En euro för varje jägare”, där varje jägare kan bidra med en euro. Det är en försumbar kostnad för den enskilde men ett viktigt bidrag för att bevara jakten, sammanfattar George Aman.
Jaktens framtid avgörs på den internationella arenan, inte nationellt eller regionalt. Opinionsskapande konferenser på internationell nivå skapar förutsättningar för beslut som är farliga för ett hållbart naturbruk. Resultatet kommer att nå oss när det är försent, resonerar CIC-basen.

Vapendirektivet och vargfrågan
– Kom i håg bland annat EU:s vapendirektiv, Zürich-initiativet för jaktförbud, vargproblemen och förbudet att föra in jakttroféer, påminner CIC-basen.
För Face och CIC gäller det att delta i så många konferenser som möjligt för att försvara viltvården, eftersom det är lättare att hindra de negativa effekterna än att få redan fattade beslut upprivna.
Det handlar nu om att kunna hävda ett hållbart naturbruk, där det är naturligt att syssla med både skogs- och jordbruk, jakt och fiske. På andra sidan står extrema influenser från veganer och djurrättsaktivister.

”Kan bli fruktansvärt slut”
– Om vi inte står upp tillsammans här och misslyckas att möta ”urbaniseringen” av beslutsfattandet blir det ett fruktansvärt slut inom några år. Jag vill inte se mina barnbarn i ögonen och säga att vi jägare misslyckades att stoppa katastrofen eftersom vi var för bekväma i nuet och inte bidrog med en euro var, deklarerar George Aman.
Pengarna behövs bland annat för att kunna delta vid konferenser, påverka medier och besöka skolor för att berätta om hur viltvård fungerar.
– Jag vädjar om att ni ber er egen jägarorganisation om att börja samla in en euro per medlem och sända pengarna till CIC och Face för att klara denna viktiga kamp för våra kommande generationer.