Foto: Natlink Även efter sammanslagningen och samarbetsavtalet med FACE kommer varumärken som WeHunt att leva vidare.

Näringsliv: Ny jaktjätte i samarbete med FACE

Natlink, det nya storföretaget i jaktbranschen, startar samarbete med den europeiska jägarorganisationen FACE och får tillgång till organisationens omfattande nätverk.

Nyligen meddelade koncernen Open air group att man slog samman sina teknikbolag och bildade Natlink.

Lever vidare

Det innebär att kameratillverkaren Burell, WeHunt och gps-företeget Tracker bildar ett bolag – samtidigt som de enskilda varumärkena lever vidare.

Resultatet blir ett av de största jaktteknikföretagen i Europa. Nu offentliggör Natlink nästa steg, ett samarbete med den europeiska jägarorganisationen FACE.

I ett pressmeddelande skriver man:

”Genom samarbetet med FACE, som representerar intressena för 7 miljoner jägare i Europa, ges båda organisationerna en utmärkt position för att främja naturvårdsbevarande insatser, fördjupa respekten för naturen och ge jägare bättre förutsättningar för en meningsfull jakt genom teknik.”

”Vår expertis”

– Tillsammans med FACE, utöver vårt gemensamma proaktiva arbete för jaktsamhället, kan vi bidra med vår expertis och teknologier i en större paneuropeisk social kontext, där vår erfarenhet av att bekämpa afrikansk svinpest i Sverige är ett tydligt exempel, kommenterar Carl von Eckermann, vd för Natlink.