Varnar för att rovdjur slukar budgeten

I allmänhet bemöts förslaget om ett nytt bidragssystem för dem som drabbas av flyttvargar positivt. Stockholms universitet vill dock varna om att den svenska rovdjursförvaltningen äter upp allt mer av budgeten för naturvård.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå olika åtgärder för att kompensera införsel och utsättning av varg. Bland annat föreslås mer pengar till rovdjursstängsel och öronmärkta pengar till länsstyrelserna när varg planteras in i länet eller en varg kommer vandrandes från öst.

I det stora hela är remissvaren positiva, i alla fall när det gäller viljan att kompensera för inflyttade vargar. 
Drar ur pengar ur samma kassa
Stockholms universitet ser däremot svårigheter att högre ersättningar och stöd ska finansieras inom samma ram, och att andra åtgärder inom statsanslaget ”värdefull natur” hamnar långt ner i prioriteringsordningen.
De vill ha en grundlig analys av kostnaden för förvaltningen av de stora rovdjuren, eftersom den riskerar att ta pengarna ifrån annan naturvård.
”Typiskt ha bråttom”
Länsstyrelsen i Västerbotten menar att det nya förslaget präglas av tidspress. ”Symptomatiskt för den nya rovdjursförvaltningen”, skriver de.
Om staten ska betala ut pengar så ska staten veta varför, menar Statskontoret, och undrar om bidragen och ersättningarna är fördelningspolitik, arbetsmarknadspolitik eller styrmedel som ska få djurägare att vidta åtgärder som är motiverade ur samhällsekonomisk vinkel, men inte privatekonomisk. 
En arbetsmarknadspolitisk fråga
De vill ha ett mera underbyggt förslag och är dessutom något tveksamma till förslaget om att arbetslösa ska sysselsättas genom att deta i skadeförebyggande åtgärder. Statskontoret menar att det är en arbetsmarknadspolitisk fråga som måste lyftas fram i ett större perspektiv.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...