Verket: ”Ingen valpflytt i vår”

Bristen på spårsnö gjorde att inga vilda alfatiker kunde sändarmärkas. Därför meddelar Naturvårdsverket att det inte kommer att sättas ut djurparksvalpar i lyorna för att förnya vargstammen genetiskt. Istället förbereds en inflyttning av unga djurparksvargar från Ryssland till svenska djurparker. De ska avla fram valpar som sedan ska sättas ut i lyorna.

– Bristen på snö i de utpekade utsättningsområdena har försvårat för Naturvårdsverkets märkarteam. Nu är det för sent för att kunna genomföra märkningar, både på grund av snöbristen men också av etiska skäl. Vi vill inte påverka tiken under hennes dräktighet, kommenterar Magnus Kristoffersson, som arbetat med märkningen på Naturvårdsverket.
Ett märkningshalsband på en alfatik skulle ha indikerat när hon föder sina valpar och var lyan ligger. Den informationen är nödvändig för att kunna genomföra en utflyttning av valpar.

Valpflytt avbryts i vår
På grund av detta och att tikarna sannolikt är dräktiga avbryter Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbetet med att flytta djurparksvalpar i vår. Myndigheterna har informerat regeringen.
Enligt regeringens uppdrag att genetiskt förstärka vargstammen fortsätter nu Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Svenska Djurparksföreningen att planera för att flytta över ryska djurparksvalpar till svenska djurparker senare i vår. Kontakter kommer åter att tas med de ryska myndigheterna för att lösa alla praktiska frågor med tillstånd, smittskydd och transporter.

Nya ryska avelsdjur i parker
– Just nu undersöker vi möjligheten att få tag i nya avelsdjur, så kallade ”founders”, från Ryssland. Det blir i så fall sannolikt månadsgamla valpar. Valparna får växa upp i svenska djurparker, för att sedan sättas ihop till lämpliga avelspar, förklarar Mats Amundin.
Han är stamboksansvarig på Svenska djurparksföreningen.
Tanken är att i framtiden sätta ut valpar efter dessa avelspar till vilda vargars lyor i syfte att genetiskt förstärka vargstammen.
I myndigheternas uppdrag ingår att genomföra den genetiska förstärkningen på ett smittskyddsmässigt säkert sätt.

Ska hälsokontrolleras
– Vargarna i de ryska djurparkerna är hälsokontrollerade. Vi ställer tydliga krav på avsändaranläggningen innan vargar kan importeras, säger Helena Kättström på Jordbruksverket.
Enligt den svenska rovdjurspolitiken ska en genetisk förstärkning av den svenska vargstammen genomföras med högst 20 vargar till och med 2014. Det regeringsuppdrag om genetisk förstärkning som Naturvårdsverket och Jordbruksverket har varar till slutet av 2012.
– Om Sverige har en vargstam med liten inavel behövs ett antal hundra vargar. Är vargstammen inavlad behövs mycket fler för att den ska vara livskraftig på lång sikt, kommenterar Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget om genetisk förstärkning på Naturvårdsverket.

450 vargar föreslås
I en delredovisning 2011 anger Rovdjursutredningen att vargens bevarandestatus inte är gynnsam i Sverige. Målsättningen är att minska inavelsgraden från dagens cirka 30 procent till under 10 procent. Som ett provisoriskt referensvärde för den svenska delen av det skandinaviska vargbeståndet föreslår utredningen 450 vargar.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...