Verket överklagar jaktstoppet

Naturvårdsverket överklagar till Kammarrätten när det gäller Förvaltningsrättens beslut i fredags om att tillfälligt stoppa skyddsjakten på de två vargarna i Junsele.

Naturvårdsverket anhåller hos Kammarrätten om en snabb handläggning av ärendet eftersom skadan redan är stor för rennäringen i det aktuella området.

Verket hänvisar till Kammarrättens dom den 14 februari att det var rätt att ha skyddsjakt på flyttvargstiken cirka ett år tidigare.

”Prejudicerande avgöranden saknas”
”Vidare är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Nu har förutsättningarna för skyddsjakt efter varg klargjorts genom Kammarrättens i Stockholm dom den 14 februari 2014 i mål nr 3854-13 m.fl. Det saknas dock alltjämt prejudicerande avgöranden kring hur frågan om inhibition ska behandlas i mål om skyddsjakt” skriver verket i överklagandet av fredagens inhibering av skyddsjakten, som skulle ha startat i dag.


Hela överklagandet kan läsas här: