”Vi vill inte jaga varg med snaror och saxar”

Jägarnas Riksförbund vill inte förespråka en del av de ryska jaktmetoder som Bernt Lindqvist behandlar på sina kurser om vargjakt.
– Det påstås att jag skulle ha sagt att det är bra att strypsnaror och saxar finns med när jägare ordnar kurser i vargjakt. De är olagliga i Sverige och de stämmer inte överens med vår jaktetik kommenterar Conny Sandström, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

– Att vargen är ett synnerligen omtvistat vilt och att synen på vargens återkomst väcker starka känslor hos människor får vi leva med, konstaterar Conny Sandström.

– Det viktiga nu är att få mer kunskaper när den växande vargstammen i Sverige måste förvaltas, tillägger han.

Bernt Lindqvist, pensionerad förbundsjurist i Jägarnas Riksförbund, har deltagit i ett samarbete med de ryska viltförvaltarna.

Flera resor till Ryssland

Företrädare från Jägarnas Riksförbund har gjort flera resor till Ryssland för att få veta mer hur ryssarna hanterar den enormt stora vargstammen.

– För att lära mig mer om vargen och hur den kan jagas gjorde jag tillsammans med några andra en resa till Ryssland för cirka fyra år sedan. Vi träffade forskare, företrädare för den ryska jägarorganisationen, vanliga landsbygdsmänniskor och jägare, berättar Conny Sandström.

– Den minnesbild som lever kvar starkast är deras totala oförståelse för att vi i Sverige är på väg att återetablera en djurart som de så starkt bara förknippar med problem, tillägger han.

Liknas vid bödlar från Irak

En krönikör i Land liknar kursledaren Bernt Lindqvist med bödlar från Irak och USA.

– Det måste väl närmast tolkas som total hjärnkollaps hos den som skrivit det. Jag tänker i vart fall fortsätta arbetet med att vi skall få ett regelverk och politiska beslut så vi kan förvalta våra rovdjursstammar, säger Conny Sandström.

– Det är ett viktigt arbete för att människor kan leva och känna trygghet på landsbygden. Med tanke på var flertalet av Lands läsare och LRF:s medlemmar bor vore det kanske bra om även Land deltog i det opinionsarbetet i stället för att genom medvetna feltolkningar ytterligare försämra det klimat som nu råder i rovdjursdebatten, tycker Conny Sandström.