Filmerna visar hur vildsvin kastar sig mot trådstängslet sedan de fångats i en fålla. Det gör att en forskargrupp vill väga in stressbeteenden när nya fällor testas.
Foto: SVA/SLU Filmerna visar hur vildsvin kastar sig mot trådstängslet sedan de fångats i en fålla. Det gör att en forskargrupp vill väga in stressbeteenden när nya fällor testas.
Så här ser vildsvinsfällan ut som användes vid testet med totalt 38 fällfångade vildsvin.
Foto: SVA/SU Så här ser vildsvinsfällan ut som användes vid testet med totalt 38 fällfångade vildsvin.

”Vildsvin i fällor blir stressade”

Forskare vill skärskåda hur viltet reagerar inne i fällan

En studie av forskare vid SVA och SLU visar att vildsvin som går in i en fälla blir stressade när de är instängda i väntan på avlivning. Det kan göra att det görs nya bedömningar av levandefångst när det till exempel gäller vildsvin och lodjur, som nu är tillåtet i vissa fällor som godkänts av Naturvårdsverket.

Forskarna som studerat hur fällfångade vildsvin reagerar kommer från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
När fällor ska testas för levandefångst granskas framför allt skador som viltet kan ha fått i fällan innan de avlivas. Det räcker inte att bara obducera djuren. Det behöver även studeras hur fällfångat vilt reagerar innan de avlivas, tycker forskarna.

Vanligt trådstängsel runt en fålla
När en ny fälla skulle testas filmades vildsvin som fångats i det 16 kvadratmeter stora utrymmet. Fällan var en fålla med en fallucka. Det var ett vanligt metalltrådstängsel runt fållan. Det gjorde att vildsvinen såg allt i omgivningarna, till skillnad från de vildsvinsfällor med väggar som normalt används
”Filmerna visade flyktbeteenden hos vildsvinen som tyder på stress, såsom att kasta sig mot fällans väggar”, rapporterar SVA om studien.

Blev stressade när de såg människor komma
”Stressbeteendet skedde i större omfattning när en människa närmade sig fällan, än då fällans lucka stängdes när djuren fångades”, enligt SVA-sammanfattningen om studien.
”Vildsvin som fångats ensamma visade flyktbeteenden i större utsträckning än vildsvin som fångats i grupp”, konstaterar SVA.

13 av 20 vildsvin hade skador
Fångstrelaterade skador, som lindriga hudsår och blödningar i underhuden, dokumenterades hos 13 av 20 obducerade vildsvinen.
Även om det var inte var skador, eller bara lindriga skador, som upptäcktes vid obduktionen av de avlivade fällfångade vildsvinen gick det med hjälp av filmsekvenserna att se beteenden som tyder på stress.
”Då nya fällor testas för att godkännas bör beteendestudier ingå för bedömning av stress och djurvälfärd”, skriver därför SVA om studien.
Det filmades när totalt 38 vildsvin fångades vid tolv tillfällen. Det var fem vuxna, 20 ungdjur och 13 kultingar.
Fakta på engelska om studien finns här: