Fälltillverkaren Evald Hellgren stämde staten för att få skadestånd. Nu har Stockholms tingsrätt sagt nej.
Foto: Centrum för rättvisa Fälltillverkaren Evald Hellgren stämde staten för att få skadestånd. Nu har Stockholms tingsrätt sagt nej.

Inget skadestånd för vildsvinsfälla

Trots att även tingsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut var felaktigt blir inte staten skadeståndsskyldig gentemot Evald Hellgren, vars firma ruinerades när tillståndet för hans vildsvinsfälla Sinkabirum drogs in.

År 2007 blev Sinkabirum den första fälla som godkändes för levandefångst av vildsvin i Sverige.
Men 2013 drog Naturvårdsverket tillbaka tillståndet, efter att Statens veterinärmedicinska anstalt hade testat fällan och föreslagit några ändringar som tillverkaren Evald Hellgren ville genomföra.
– Jag trodde inte att det kunde gå till på det sättet att en myndighet återkallar ett godkännande på grund av mindre brister som samma myndighet har förhindrat en från att åtgärda, har Evald Hellgren sagt tidigare.
Han överklagade Naturvårdsverkets återkallelsebeslut och sedan dess har rättsprocesserna varit många och dyra för honom.

Upphävde beslutet
Kammarrätten i Stockholm konstaterade dock att Naturvårdsverkets inte ”haft fog för sitt beslut” och upphävde det, två år efter att det hade fattats.
Då hade Evald Hellgren redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter.
Han vände sig därför till Justitiekanslern, JK, som handlägger skadeståndsanspråk mot staten, och krävde ersättning. Men JK sa nej med motiveringen att Naturvårdverket inte ”helt har förbisett en bestämmelse” eller gjort ”en uppenbar felbedömning”.

Stämde staten
Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Evald Hellgren därefter staten vid Stockholms tingsrätt och begärde ersättning.
Nyligen kom den domen.
– Tingsrätten fastställer i sin dom att Naturvårdsverkets beslut var felaktigt, men domstolen anser inte att felet var tillräckligt allvarligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig. Det betyder alltså att det är Evald Hellgren som får ta smällen för statens felaktiga beslut. Fallet är principiellt viktigt och vi kommer att överklaga tingsrättens dom till hovrätten, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa som företräder Evald Hellgren, i ett pressmeddelande.