Foto: Shutterstock Ur domen: "Oavsett antalet angrepp måste bedömningen göras utifrån att det ska vara fråga om skador som kan uppnå en allvarlig nivå, och inte sådan skada som får tålas. Det är länsstyrelsen som ska visa att så är fallet."

Länsstyrelsen överväger överklagan – domstol stoppade skånsk vargjakt

Det blev ingen skyddsjakt på varg i Skåne enligt Naturvårdsverkets nya riktlinjer. Men länsstyrelsen har tre veckor på sig att överklaga och analyserar situationen.

Länsstyrelsen i Skåne var på tårna och fattade beslut om skyddsjakt på en skadegörande varg strax efter det att Naturvårdsverket gick ut med nya riktlinjer angående skyddsjakt på rovdjur.

Inhiberade beslut

Men överklaganden ledde till att förvaltningsrätten i Luleå först stoppade jakten genom så kallad inhibition. Sedan biföll domstolen Rovdjursföreningens och Nordulvs överklaganden, domen gick därmed mot länsstyrelsen i Skåne och skyddsjakten stoppades.

Av domen framgår att ett avgörande från 2022 i kammarrätten i Sundsvall spelade stor roll för utgången. I det fastslås att skador från varg är att betrakta som en normal del av affärsmässigt risktagande.

Finns ett stöd

I ett annat avgörande från kammarrätten, som förvaltningsrätten hänvisar till, nämns att det inte ”finns stöd” för att skyddsjakt skulle ha en positiv effekt:

”Det kan inte uteslutas att effekten av att skjuta en individ i en vargflock där någon eller flera av dem orsakar allvarlig skada kan medföra att risken för fortsatta skador undviks eller minskas. För att skyddsjakt ska vara en lämplig åtgärd krävs dock att det finns stöd för att detta skulle bli resultatet i det aktuella fallet.”

Ursprungligen hade länsstyrelsen i Skåne tre veckor på sig att överklaga domen, nu återstår omkring två veckor och i skrivande stund funderar man på fortsättningen.

”Nästa vecka”

– Juristerna analyserar situationen, jag skulle gissa att beslutet kommer först nästa vecka, säger Kajsa Söder, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Jakt & Jägare.

Hon tillägger:

– Domen var lite oväntad med tanke på att man inte gick på Naturvårdsverkets nya riktlinjer. Samtidigt verkar det som en mismatch med praxis som inte är utredd riktigt.