Foto: Ossian Grahn Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Regeringsuppdrag: Plan för sänkt vildsvinsstam

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram en plan för hur vildsvinsstammen kan minskas. Redan den 30 juni respektive 31 oktober ska en delredovisning vara klar.

I uppdraget ingår flera delar – bland annat att värdera hur bra olika hjälpmedel fungerar för att underlätta vildsvinsjakten, ta fram metoder för att avgöra populationens storlek och dokumentera erfarenheterna av de fångstredskap som användes under hösten för att hejda spridningen av afrikansk svinpest.

”Viktigt beslut”

– Dagens beslut är viktigt, både med hänsyn till eventuella utbrott av afrikansk svinpest och till de skador en tät vildsvinsstam orsakar i jordbruket och trafiken. Genom det här uppdraget vill regeringen snabbt få fram fler förslag på effektiva verktyg, däribland hur incitamenten till jakt kan öka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Även att ta fram förslag på åtgärder som kan öka incitamenten att jaga vildsvin ingår i uppdraget, samt att ta fram underlag för en bedömning av behovet att minska stammen lokalt eller regionalt.

Redan sänkt

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, är positivt inställd till att reglerna kan komma att ändras. Samtidigt understryker han att vildsvinsstammen redan har sänkts genom jägarnas och markägarnas insatser.

– På vissa håll till en sådan låg nivå att det finns utrymme att öka den. Jag tycker att man hamnat ganska snett på det när man pratar generellt om att minska stammen. På många ställen finns idag, efter den sänkning som gjorts, utrymme att öka de lokala stammarna, säger han och tillägger:

– Vill man sedan främja avsättningen av vildsvinskött, så kan man förenkla försäljningen av vildsvinskött från den enskilde jägaren till privatkonsument. Till exempel att det räcker med att uppvisa ett godkänt trikinprov och cesiumprov från de områden som är aktuella. De föreskrifter som förväntas komma under året kring detta är bars krångliga och leder inte till ökad avsättning.