Vildsvinsbutiken polisanmäler konkurrent

Vildsvinsbutiken i Åsljunga har polisanmält företaget Racerback/Jaktbiten i Karlshamn för att det har behållit varor som levererats dit felaktigt av FedEx. Racerback avvisar anklagelserna och kommer att svara med en egen polisanmälan, sedan namnet pekats ut på Vildsvinsbutikens hemsida.

De båda butikerna jobbar båda med försäljning av varor som används för viltvård och jakt på i synnerhet vildsvin.
Vildsvinsbutiken upptäckte att en saknad leverans varor från USA hamnat hos Racerback. Leveransen var redan betald och värdet, inklusive tull och moms, rör sig omkring 45 000 kronor.
Varför varorna fraktats till den konkurrerande butiken är okänt, eftersom varorna var märkta med Vildsvinsbutikens namn. Efter påstötning skulle varorna skickas tillbaka till vildsvinsbutiken, men när försändelsen kom saknades, enligt Vildsvinsbutiken, en hel del av varorna.

Fraktföretagets misstag
Racerback konstaterar å sin sida att det är fraktföretaget FedEx som gjort fel. Varorna var försedda med Racerbacks fraktsedlar. Både ägare och personal, som möjligen kunde ha upptäckt misstaget, var på semester när varorna levererades (månadsskiftet juli-augusti). 

Varorna har därefter skickats vidare till rätt adress, enligt Racerback.
Racerbacks ägare har hörts av polisen upplysningsvis, men inte delgivits någon misstanke om brott.