Vildsvinen blir en fråga för jordbruksministern.

Vildsvinsdrabbade fick besök av riksdagsman

Under de senaste åren har vildsvinen orsakat stora skador för lantbrukare i norra Uppland. Två av dem är spannmålsodlarna Ingvar Karlsson, Esarby i Tobo och Stig-Arne Karlsson, Hillebola. För dem har vildsvinen orsakat skador värda hundratusentals kronor.

Riksdagsledamot Mikael Oscarsson (kd) har varit engagerad i vildsvinsfrågan sedan i början av 2000-talet. Han vill ha en statlig handlingsplan mot vildsvinsproblemen.
– De senaste sex åren har stammen fördubblats till 60 000 djur från Dalälven och söderut och hotar på sikt lantbruket, säger Mikael Oscarsson till Uppsala Nya Tidning, UNT.
På fredagen den 28 november besökte Mikael Oscarsson de två spannmålsbönderna Ingvar Karlsson och Stig-Arne Karlsson, för att diskutera vildsvinsfrågan.
De två delade med sig av sina erfarenheter till riksdagsledamoten, och gav också synpunkter på vilka åtgärder de vill se.

Arrendatorer bör få jaga gris
– En ökad jakt med både bössor och fällor är en nödvändig åtgärd. Dessutom ska även arrendatorer kunna utföra skyddsjakt vilket de inte får göra i dag, säger Ingvar Karlsson till UNT.
Mikael Oscarsson håller med Karlsson om förslaget. Dessutom menar Oscarsson att reglerna kring ersättningar till lantbrukarna ska ses över. Han ifrågasätter även den utfodring som på vissa håll sker i viltvårdande syfte.

Vill ha snabb handlingsplan
– Jag ska nu lämna in en skriftlig fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson om vilka åtgärder han tänker vidta när det gäller vildsvinsproblemet. Mitt förslag är en snabb handlingsplan som bör arbetas fram i samarbete med bönder, arrendatorer och jägare, säger Mikael Oscarsson till UNT.
Fredagens möte gör Ingvar Karlsson nöjd, även om det inte väcker något större hopp inför framtiden. 
– Jag är bekymrad över att jägarna är så ointresserade av den här nya jakten som dessutom måste ske nattetid, säger han till UNT.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...