Skånevargen på gårdsbesök utanför Kristianstad. Gårdshunden är på väg ned för trappen. I ett sådant här läge borde gårdsfolket ha rätt att på eget initiativ skjuta vargen, anser Jägarnas Riksförbund och begär en ändring i jaktförordningen.
Foto: Lennart Johanzon Skånevargen på gårdsbesök utanför Kristianstad. Gårdshunden är på väg ned för trappen. I ett sådant här läge borde gårdsfolket ha rätt att på eget initiativ skjuta vargen, anser Jägarnas Riksförbund och begär en ändring i jaktförordningen.

Vill ge rätt att skjuta ”gårdsvargar”

Jägarnas Riksförbund (JRF) har skrivit till regeringskansliet. Jaktförordningen bör ändras. Vargar som uppträder i omedelbar närhet till människors boningar och tamdjur ska kunna skjuts på eget initiativ av gårdsfolket, föreslår JRF.

Jägarnas Riksförbund (JRF) påpekar i skrivelsen att ansökningar om skyddsjakt på varg oftast avslås med hänvisning till bevarandestatus, eller stoppas efter överklaganden, medan ansökningar om skyddsjakt på andra vilt som förstör trädgårdar, golfbanor och annat beviljas mer eller mindre regelmässigt.
JRF tycker att det är oroväckande att rapporter om närgångna rovdjur ökar. Främst vargar uppehåller sig nära människors boningar, attackerar tamdjur och uppträder hotfullt mot människor.

Inga möjligheter till förebyggande åtgärder
Paragraf 28 i jaktförordningen gör det möjligt att agera vid rovdjursattacker på tamdjur och nödvärnsrätten kan åberopas vid akut fara, men inget av dessa två alternativ kan användas i förebyggande syfte.
”Jägarnas Riksförbund hemställer därför att regeringen kompletterar jaktförordningens bilaga 4 med att stora rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människors boningar och tamdjur i förebyggande syfte får avlivas på enskilds initiativ, oberoende av bevarandestatus”, skriver JRF till regeringskansliet.