Viltolyckorna minskar om man jämför andra kvartalet med samma tid förra året. Även olyckorna med vildsvin minskar, vilket kan bero på den hårda vintern.
Foto: Göran Ekström Viltolyckorna minskar om man jämför andra kvartalet med samma tid förra året. Även olyckorna med vildsvin minskar, vilket kan bero på den hårda vintern.

Viltolyckorna minskar i landet

I landets tidningar står det att viltolyckorna ökar. Men det är precis tvärtom.
Den hårda vintern drog upp upp genomsnittet, men jämför man andra kvartalet i år med förra året är trenden klart minskande – trots skärpt anmälningsplikt.

Artiklarna om viltolyckor har duggat tätt i pressen. De allra flesta rapporterna handlar antingen om ett begränsat område (kommun eller län), en enskild väg eller en kort tidsperiod, typ en natt eller en helg.
Ett annat vanligt tema är att första halvåret i år jämförs med samma tid förra året – något som inte går, eftersom den gångna vintern var extrem.
Det hela förstärks med varnande artiklar av typen ”Här sker flest viltolyckor”, ”Se upp för vilt på sommarvägarna!”, ”För mycket klövvilt” och ”Polisen varnar för viltolyckor”.
Sanningen är emellertid att viltolyckorna i landet generellt ser ut att minska.

Minskning trots hårdare lag
April, maj och juni i år visar en tydlig minskning av viltolyckorna i jämförelse med motsvarande tid förra året. Det framgår klart av all statistik – såväl från Nationella viltolycksrådet som Älgskadefondsföreningen. Båda grundar sina siffror från polisens rapportsystem.
Minskningen ska dessutom ställa i relation till att lagstiftningen och rapportskyldigheten kring viltolyckor skärpts och att bilförare numera riskerar böter om de inte rapporterar viltolyckor.

För många varningar?
– De ständiga rapporterna om viltolyckor och den i hög grad godtyckliga användningen av statistiken är ett problem, säger Anders Sjölund, ekolog på Vägverket.
– Det är kanske vällovligt att man varnar för viltolyckor. Men som situationen är just nu är risken snarare att det varnas för mycket. Skriker man ”vargen kommer” tillräckligt ofta är det till slut ingen som lyssnar när den verkligen kommer.

Januari var en extremmånad
Skärskådar man siffrorna i den officiella statistiken framgår det mycket tydligt att januari i år drar upp statistiken kraftigt. Jämfört med året innan ökade viltolyckorna med över 60 procent i Sverige. Samtidigt bekräftar såväl viltforskare som Trafikverket och andra bedömare att förklaringen till olycksökningen är den hårda vintern och de stora snödjupen. Effekten syns tydligt även i februari och mars, med ökningar på 6 respektive 17 procent.
Men när snön försvann blev bilden den motsatta. April, maj och juni visar minskningar på i genomsnitt 6, 17 respektive 7 procent i landet.

Även minskningen kan bero på vintern
Anders Sjölund varnar även här för att dra för snabba slutsatser:
– Sånt här måste man analysera bättre. Vissa menar att till exempel årets tydliga minskning av vildsvinsolyckor beror på att många kultingar dog under vintern och att det återspeglas just nu i olycksstatistiken. Vi tror också att polisens förbättrade rapporteringsrutiner har påverkat.
Vid årsskiftet skärptes rapportskyldigheten för bilförare som kör på djur. Vägverket har beställt en undersökning av Sveriges Lantbruksuniversietet för att få svar på om mörkertalen för viltolyckor ökat eller minskat efter den nya lagens införande.

Vågar inte anmäla?
Inte heller här finns några givna svar. Det förekommer spekulationer om att bilister inte vågar anmäla en viltolycka i efterhand, eftersom de då kan bli misstänkta för brott.
– Det vi generellt kan säga är en långsiktig och tydlig trend från den nationella viltolycksstatistiken är att olyckorna med vildsvin och hjort har ökat. I övrigt vill jag nog påstå att vi ser naturliga eller lokala variationer, säger Anders Sjölund.

Mer statistik finns här:
http://www.aelgen.se/
http://www.viltolycka.se/hem.aspx

Fakta/Skärpta regler för bilförare vid viltolycka
# Från 1 januari 2010 är bilförare skyldiga att anmäla en kollision med älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg och örn till polisen. Anmälan ska ske även om djuret försvann från platsen utan tecken på skador. Gör man inte detta, betraktas det som ”smitning”.
# Märk platsen med en markeringsremsa, plaskasse eller liknande. Fastställ vart du är: län, vägnummer, eventuella skyltar, vattendrag med mera. Är du osäker kan du nollställa bilens trippmätare, och köra till en känd plats och läsa av bilens trippmätare. Försök också komma ihåg åt vilket håll viltet försvann. Sedan ringer du polisen.
# Kollisioner med renar och annan tamboskap, exempelvis hundar, ska anmälas till ägaren, alternativt polisen.