Vildsvin är ett hett ämne på LRF:s riksförbundsstämma.
Foto: Shutterstock Vildsvin är ett hett ämne på LRF:s riksförbundsstämma.

Vildsvinsskador i fokus på LRF-stämman

I dag har Lantbrukarnas Riksförbunds, LRF:s, årliga stämma inletts. Ett av de ämnen som tar stor plats under förhandlingarna är viltskador, och då främst de som orsakas av vildsvin.

Inte mindre än 62 motioner har inkommit från LRF:s regioner. Nio av motionerna handlar om problem med vildsvin.
Motionärer vill till exempel att LRF:s riksförbundsstyrelse ska arbeta aktivt för att reglerna för utfodring och fällfångst ska ändras, och för att näringsidkare som drabbas ekonomiskt av vildsvinens framfart ska kompenseras.
Andra motionärer vill att riksförbundsstyrelsen ska agera för en sänkning av framför allt vildsvinsstammarna, och ”med kraft verka mot jägarsidans föreslagna försämringar när det gäller jakttider” och för en ökad hondjursavskjutning.

Vill ha skottpengar på vildsvin
LRF Sydost yrkar att stämman ska uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att länsstyrelsen anställer professionella jägare för att skjuta ner vildsvinsstammen till en acceptabel nivå, samt att det införs någon form av skottpengar på vildsvin.
Riksförbundsstämman är LRF:s högsta beslutande organ och består av 150 fullmäktigeledamöter. 105 av dessa väljs av LRF:s regioner och representerar de enskilda medlemmarna, 45 fullmäktige representerar LRF:s organisationsmedlemmar, till exempel Lantmännen, Arla, Norra skogsägarna och Scan med flera.
2019 års stämma hålls i dag och i morgon, den 22 maj, på Färingsö utanför Stockholm.