Regeringen vill att länsstyrelserna ska kunna förbjuda viltutfodring som kan ge skador i trafiken eller jord- och skogsbruk. Att mata vilt på åtelplatser för jakt ska dock vara tillåtet. JRF tycker att utfodring istället ska regleras frivilligt av jägare och markägare som samråder.
Foto: Anders Ljung Regeringen vill att länsstyrelserna ska kunna förbjuda viltutfodring som kan ge skador i trafiken eller jord- och skogsbruk. Att mata vilt på åtelplatser för jakt ska dock vara tillåtet. JRF tycker att utfodring istället ska regleras frivilligt av jägare och markägare som samråder.

Viltutfodring ska kunna förbjudas

JRF föredrar frivilligt samarbete

Regeringen föreslår att utfodring av vilt ska kunna förbjudas av länsstyrelserna, både när det gäller tid och plats om det kan bli skador av viltet. Jägarnas Riksförbund, JRF, tycker det är bättre att utfodring regleras i samförstånd mellan jägare och markägare.

Jordbrukarna i LRF har länge kämpat för att få utfodringsförbud när det gäller klövviltet. Tidigare har riksdagen sagt nej till ett generellt förbud. Nu har regeringen gjort ett kompromissförslag, som sänts ut till bland andra jägarorganisationerna för att få in synpunkter.
Ändringarna i jaktlagstiftningen går ut på att det är länsstyrelserna som ges möjlighet att förbjuda utfodring, både när det gäller tid och plats.

Kan bli böter
Det ska ske när utfodringen gör att det finns risk för viltolyckor i trafiken, eller skador i jord- och skogsbruk. Bryts det mot utfodringsförbudet kan det bli böter om det upptäcks av länsstyrelsen.
Om det är en part som är missnöjd med ett utfodringsförbud kan det överklagas till förvaltningsrätten.
Redan den 1 juli 2021 kan förbudsmöjligheterna finnas.

Undantag för skjutåtlar, saltstenar och viltåkrar
Det ska även i fortsättningen gå att ha både saltstenar och viltåkrar.
När det gäller åtelplatser för vildsvinsjakt får Naturvårdsverket ett uppdrag att ta fram föreskrifter för vad som gäller för att kunna ha vildsvinsåtlar som ”jaktmedel”.
Det ska även gå att ha åteljakt på annat vilt, eftersom det är mindre mängder foder som behövs vid skjutåteln.

JRF vill ha frivilligt samarbete
Mikael Hultnäs är riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF. Han befarar att de nya förbudsverktygen blir för trubbiga instrument som skapar problem i viltförvaltningen.
– JRF värdesätter äganderätten högt och tycker frågor som rör utfodring bäst regleras av markägarna och jägarna i samförstånd, kommenterar han.
JRF har i sin mall för jakträttsavtal lagt stor vikt vid att parterna ska diskutera igenom utfodringen och hitta en rimlig balans.
– Det är lite märkligt när regeringen själva i remissen konstaterar att utfodringen har minskat under ett antal år just på frivillig väg. Ändå väljer regeringen att gå fram med ett förslag om förbud mot utfodring, konstaterar JRF-konsulenten Mikael Hultnäs.