Drygt 60 medlemmar i ett viltvårdsområde i Söderhamn har varit med och jagat utan att varken stå på markägar- eller arrendatorsidan. Det innebär att föreningen hotas av upplösning.
Foto: Shutterstock.com Drygt 60 medlemmar i ett viltvårdsområde i Söderhamn har varit med och jagat utan att varken stå på markägar- eller arrendatorsidan. Det innebär att föreningen hotas av upplösning.

Viltvårdsområde i Söderhamn utreds

Omkring hälften av de 128 jägare som deltar i Söderhamn Norrala viltvårdsområdesförening gör det varken som markägare eller att de är med och arrenderar jakträtten. Enligt Marlene Widenbladh Åberg, jurist på länsstyrelsen i Gävleborg, saknas lagstöd för att ha dessa medlemmar.

Föreningen kanske måste upplösas.
– Frågan är ju helt enkelt om föreningen har misskött förvaltningen på ett så allvarligt sätt att området bör upphöra och föreningen upplösas, sammanfattar juristen för P4 Gävleborg.

Upplägget fanns med vid bildandet
Föreningens ordförande säger till Sveriges Radio att den särskilda paragrafen om medlemskap fördes in i stadgarna för att få med samtliga jägare i de berörda jaktlagen vid bildandet av föreningen.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF) ställer sig också frågande inför upplägget för de drygt 60 jägarna i viltvårdsområdesföreningen, som funnits i drygt ett decennium.
– Det är klart att det är häpnadsväckande när man går ifrån all gängse lagstiftning, kommenterar han.