Foto: Ängelholms kommun Nu är det fritt fram igen för jägare i Kronoskogen efter att utredaren fastslagit att jakten är av stor betydelse.

Utredning visar: Jakten behövs i stadsnära skog

Jakten fyller en viktig funktion i arbetet med att utveckla och bevara stadsnära skogar. Den slutsatsen har en oberoende utredning kommit fram till i Ängelholms kommun.

Nu kommer jakten i gång igen i Kronoskogen utanför skånska Ängelholm. Sedan den 1 maj har det varit uppehåll i samband med att Ängelholms kommun utrett hur de stadsnära skogarna ska bevaras och utvecklas.

Öka naturvärden

Framför allt har man undersökt jakten utifrån ett viltvårds- och friluftsperspektiv. Frågeställningen var: Behövs jakten för att bibehålla och öka naturvärdena i skogen?

Nu har utredarna kommit fram till att jakten ska fortgå och eventuellt öka i omfattning för att utveckla naturen i Kronoskogen.

Skadade lövträd

Bland annat konstaterar man att dovhjortarna är på stark frammarsch i Skåne. Djuren föredrar att beta årsskott av lövträd och har stor negativ inverkan på de skogliga värdena. Dessutom måste de drabbade trädslagen öka i utbredning för att målet om ett framtida naturreservat i Kronoskogen ska uppnås.

Hårt betestryck

Avslutningsvis skriver utredarna att ”jakten bör fortgå i minst samma utsträckning som tidigare, om möjligt även utökas något då vi ser ett hårt betestryck med stora skador på självföryngring av ek och rönn”.