Jakthundar i vargrevir och i Norrbotten bör avmaskas mot bandmask, Echinococcus Granulosus. Ge aldrig råa slaktrester till hunden om du jagar i ett vargrevir, skriver veterinären Hans Boström.
Foto: Göran Wikström Jakthundar i vargrevir och i Norrbotten bör avmaskas mot bandmask, Echinococcus Granulosus. Ge aldrig råa slaktrester till hunden om du jagar i ett vargrevir, skriver veterinären Hans Boström.

Avmaska jakthundar i vargrevir

Ett nytt jaktår har inletts. Snart startar också årets älgjakt i Norrland. Det har inte hörts mycket om vargens bandmask, Echinococcus Granulosus, sedan jag slog larm om att vi kanske redan har denna parasit i landet, konstaterar Hans Boström, ansvarig veterinär vid årets vargmärkningar.

Myndigheterna, det vill säga Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket har satt ihop en arbetsgrupp som ska titta på inflyttning av varg och hur en sådan ska gå till utan att vi smittas ner.
Vad behöver man då titta på? Jo, det rör sig om tre kategorier vargar. Vargar som redan finns i landet, vargar som spontant vandrar in i Norrbotten och de vargar som man tänker plantera in från öst.

Jägarna kan göra en insats
När det gäller den första gruppen, de vargar som redan finns i landet och frågan om vi redan har bandmasken, kan jägarna göra en stor insats.
Vid årets älgjakt bör jägarna i allmänhet, och jägarna i Norrbotten och i vargreviren i synnerhet, vara uppmärksamma på älgarnas lungor. Genom åren har ju cirka 16 vargar vandrat in i Norrbotten. Många av dem har inte överlevt passagen genom renbeteslandet ner till Mellansverige. Men dessa vargar har ju, om de varit smittade med bandmasken, hunnit sprida ut maskägg under kringströvandet i bland annat Norrbotten. Det är förmodligen troligare att älgar i Norrbotten har cystor än att älgar i Mellansverige har det.

Cystorna vanligast i älgens lungor
Hos älg är lungorna den vanligaste fyndplatsen för cystor, men dessa kan sitta var som helst i kroppen.
Hur kan man då upptäcka cystorna i lungorna? Man måste skiva lungorna i ett par centimeter tjocka skivor för att helt säkert hitta cystorna och det kan man nog inte begära att jägare ska göra rutinmässigt. Men man bör noggrant känna igenom lungorna. Känns det något konstigt, någon knöl eller förtjockning, kan man ju skära igenom lungan på det misstänkta stället.
Cystorna är ofta bara två-tre stycken och ibland bara några centimeter stora. Karakteristiskt är att cystans vägg är en vit tjock hinna. 
Lungorna skickas till SVA
Hittar man misstänkta eller konstiga lungor bör man skicka in dem till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Observera att cystorna är helt ofarliga för oss människor. Dom är bara farliga för vargar och hundar som äter upp dem.
Det vi människor ska vara försiktiga med är att få i oss maskägg.
Då kommer vi in på nästa sak jägarna bör göra. Den största risken att vi människor ska smittas är om vår hund blir smittad. Då utsöndrar den bandmaskägg i vår omgivning och hemmiljö. 
Jakthundar bör avmaskas
Därför bör alla hundar och absolut alla jakthundar i vargreviren och i Norrbotten avmaskas mot Echinococcus Granulosus.
Denna parasit kräver speciella maskmedel, nämligen något medel som har Praziquantel som aktiv substans. Prata med din veterinär så får du hjälp att hitta rätt preparat.
I många länder rekommenderas att man avmaskar hunden både före och efter jakttiden.
Ytterligare en sak bör man som jägare tänka på –ge aldrig din hund råa slaktrester om du jagar i vargrevir! Cystor kan som sagt sitta var som helst, även i benmärgen i till exempel ett älglårben.
Med önskan om ett gott jaktår utan vargbandmask.

Hans Boström, ansvarig veterinär vid årets vargmärkningar