Det är dags att bilda en rasklubb för älghundarna, tycker John E Mårdner i Lycksele. 
Det är dags att bilda en rasklubb för älghundarna, tycker John E Mårdner i Lycksele. 

Dags att bilda en gråhundsklubb

Med anledning av ett påkallat intresse för bildandet av en rasklubb för gråhundar vill jag uppmana intresserade att höra av sig till mig.
Det går till ungefär så här:
• Intresseträff någonstans i Sverige (förslag emotses).
• Målet med en gråhundsklubb
• Val av interimsstyrelse och valberedning.
• Årsstämma, när tiden är mogen för konsolidering. Gråhundsklubben kan då bildas efter väl utarbetade förslag på styrelseledamöter, avel, utställning, marknadsföring, valberedning samt kontakter med bland andra SKK och SÄK.
Gråhunden är som bekant den enda av älghundsraserna som inte har en egen rasklubb och det är hög tid att en rasklubb bildas.
John E Mårdner, Lycksele, telefon: 0950-151 17.