Regeringens magasinsproposition bör hamna i papperskorgen, eftersom den bara ger mer byråkrati för legala vapenägare hos Polisen, som redan beslagtar cirka 1 000 magasin från kriminella årligen, skriver M-politikern Sten Bergheden.
Foto: Privat Regeringens magasinsproposition bör hamna i papperskorgen, eftersom den bara ger mer byråkrati för legala vapenägare hos Polisen, som redan beslagtar cirka 1 000 magasin från kriminella årligen, skriver M-politikern Sten Bergheden.

Därför säger M nej om magasin

S-regeringen måste sluta jaga jakt- och sportskyttar, skriver riksdagsledamoten Sten Bergheden om varför Moderaterna tänker rösta mot lagförslaget att reglera löstagbara magasin med licenskrav. Lagen behövs inte. Polisen beslagtar redan årligen cirka 1 000 magasin från kriminella.

Regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag till riksdagen som innebär att det ska krävas tillstånd för att inneha löstagbara vapenmagasin. Vi moderater kommer säga nej till förslaget, eftersom det helt i onödan försvårar för lagliga jägare och sportskyttar.
I Sverige har vi drygt 600 000 lagliga vapenägare som ägnar sig åt jakt, sportskytte eller samling. Sverige har mycket hårda krav för att få vapenlicens. Man måste genomgå utbildning, avlägga godkända prov, vara lämplig och ha en godkänd förvaring. Vapenägare i Sverige kontrolleras varje dag och den vapenägare som begår brott förlorar omedelbart sina vapen och sina tillstånd.
Sveriges lagliga vapenägare utför viktiga uppgifter, som att sköta om viltvården. De tävlar i olika skyttegrenar eller vårdar och bevarar vårt kulturarv.

Lag som slår mot legala vapenägare
Regeringen har sagt nej till moderaternas alla förslag för att stoppa det grova gängvåldet. Att de nu istället lägger fram en proposition som försvårar för landets jägare, sportskyttar och samlare, trots att det bara är två år sedan som regeringen, efter hård kritik, tvingades dra tillbaka i princip samma förslag är anmärkningsvärt.
Regeringen hävdar att magasinslagen behövs som en åtgärd mot gängvåldet. Men redan idag omhändertar Polisen magasin från kriminella. 2018 omhändertog polisen 1 009 magasin och 2019, fram till 14 november, omhändertog polisen 962 magasin. Det finns heller ingen statistik på att polisen behövt återlämna ett enda magasin.

Polisen får bara mer byråkrati
Förslaget innebär också att polisen drabbas av nya arbetsuppgifter för att kontrollera och registrera vapenmagasin för landets lagliga jägare och sportskyttar. Det kan knappast vara rätt prioritering för polismyndigheten.
Redan idag har polisen en stor arbetsuppgift med att kontrollera och lämna ut vapenlicenser när jägare och sportskyttar byter, säljer eller köper nya vapen. Det är cirka 90 000 handläggningsärenden per år.

Kritik mot långa väntetider på licenser
Polisen har fått kritik från JO för sina långa handläggningstider på licenser. Trots det vill regeringen nu belasta polisen med nya handläggningsärenden, tillstånd och kontroller av de idag licensfria magasinen.
Att ge polisen nya uppgifter att kontrollera lagliga jägare och sportskyttars magasin kan inte vara den mest prioriterade uppgiften för polisen när gängkriminella skjuter och spränger på öppen gata i Sverige.

”Verkar helt ogenomtänkt”
Självklart måste allt som går att göra göras för att få stopp på de olagliga vapnen och den grova brottligheten. Våra gränskontroller måste stärkas, den olagliga vapeninförseln stoppas och fler poliser måste bekämpa kriminaliteten.
Att genomföra nya lagar, som försvårar för lagliga jägare och sportskyttar och ger polisen merarbete, när det redan idag är möjligt att beslagta magasin från kriminella med stöd i brottsbalken, verkar helt ogenomtänkt.

Stoppar inte gängvåldet
Regeringens försök att försvåra för landets jägare och sportskyttar att hantera och inneha löstagbara vapenmagasin kommer knappast stoppa gängvåldet.
Regeringens magasinsproposition hör inte hemma i riksdagen – den hör hemma i papperskorgen. Vapenfrågor ska tas på stort allvar. Men Sverige måste lösa rätt problem. Det är gängkriminaliteten och övrig brottslighet som ska bekämpas med hårdare straff och tuffare regler, inte skötsamma jägare och sportskyttar.

STEN BERGHEDEN,
M-talesperson i vapen- och jaktfrågor och riksdagsledamot från Skaraborg