Foto: Shutterstock Mycket talar för att vargarna som nu finns i Sverige planterats in, anser textförfattaren.

DEBATT: Märkligt att vargen inte började vandra in i Sverige förrän vi gått med i EU

Anders L. Larsson menar att mycket tyder på att vargen har planterats in i Sverige. Han vänder sig också mot att de stora rovdjuren förutsätts ha en viktig uppgift i ekosystemet trots att människan fyller rollen som toppredator.

De så kallade experterna hävdar att de vargar vi har i Sverige har vandrat in från finsk-ryska gränsen. På 1880-talet var i princip vargen utrotad i södra och mellersta Sverige, med enstaka invandringar därefter från Finland och Norge. Besynnerligt nog så gjorde de vargarna inte som dagens vargar, vilka vandrar långt söderut, utan de vargarna stannade i norr. De återkom inte i större mängd förrän vi gick med i EU, med dess rovdjursvänliga politik, i mitten av 1990-talet.

Vargen har planterats in?

Jag kan inget annat säga än att det är märkligt att vargen inte började att vandra in i Mellan- och Sydsverige förrän vi gått med i EU. Dessvärre tror jag mera på dem som hävdar att vargen planterats in i Sverige. Om ursprunget finns i de svenska djurparkerna eller om de kommer från den finsk-ryska gränsen är en fråga som är svårt att få klarhet i. Detta då man inte får veta var vargarna som finns i de svenska djurparkerna har kommit från. Kan det vara så att även de kommer från den finsk-ryska gränsen?

Det påstås att vi måste ha en vargstam som uppgår till 200-300 djur för att vi ska ha en livskraftig stam i Sverige. Efter vad jag kan förstå så måste man då föra in varg till de svenska djurparkerna, för att vi skall ha en frisk stam där, varifrån kommer de vargarna?

Det påstås att cirka tolv procent, däribland jag, av det svenska folket är motståndare till att vi har stora rovdjur i Sverige. Den siffran kanske stämmer i storstäderna, där man inte har några besvär av de stora rovdjuren. Men tittar vi på områden där det finns mycket varg och lo, exempelvis Askersunds kommun där man haft stora besvär av vargen, blir bilden en annan. Man har där i kommunalfullmäktige haft uppe frågan. Man har fattat majoritetsbeslutet att man inte vill ha någon varg i kommunen.

Flytta rovdjur till Stockholm

Med andra ord är det en fråga om var de bor som interpellerar om hur man vill ha det med de stora rovdjuren. De som verkligen har och har haft besvär av rovdjuren lyssnar man inte på, så går det dessvärre till i Sverige idag!

Jag kan inte förstå varför man inte har planterat in de stora rovdjuren i de områdena där de tycks vara mest omtyckta. Jag vill påpeka att jag personligen inte har något emot om man planterar in varg och björn i exempelvis Stockholmsområdet, där det mesta tyder på att de är uppskattade. Men nej då, kommer det in varg och björn i Stockholmsområdet så skjuts de omgående. Varför får de inte vara där de är väl sedda?

En del vill påstå att rovdjuren har en framstående roll i vårt ekosystem, jag vill påstå att de stora rovdjuren tillsammans med människan tillhör topppredatorerna. Rovdjuren har betydligt mindre roll i ekosystemen, så länge människan med förtjusning konkurrerar om samma byten som rovdjuren, än exempelvis: pollinerande insekter typ bin och humlor, samt småfåglar och hönsfåglar som fasan, rapphöns och vaktlar.

Pollinerande insekter dödas

De har uppgiften att hålla insekterna i schack, dem tar man död på med gifter utan att våra politiker opponera sig, man kan fråga sig varför? Utan pollinerande insekter så finns risken att mycket går förlorat, som har en stor betydelse för både människor och djurs möjligheter att få föda. De stora rovdjuren har däremot en mindre betydelse, så länge människan med förtjusning vill sköta i princip samma roll som rovdjuren har!  

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.