EU-byråkratin håller på att i det dolda tvinga fram förbud mot bly i jaktammunition. Här behövs politiskt mod att sätta stopp för det och återföra blyfrågan till varje medlemsland, skriver JRF-basen Solveig Larsson.
Foto: Bertil Pettersson EU-byråkratin håller på att i det dolda tvinga fram förbud mot bly i jaktammunition. Här behövs politiskt mod att sätta stopp för det och återföra blyfrågan till varje medlemsland, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

EU ska inte avgöra om blyammunition

Denna vår och försommar med coronaviruset ständigt närvarande anpassar vi oss efter myndigheternas råd, och den sociala distanseringen gör oss medvetna om hur värdefulla mänskliga kontakter är.

TACKSAMT I DENNA osäkerhetens tid är den livgivande våren och vår natur, som med sina årstidsväxlingar ständigt förändras efter evolutionens nycker. Det har varit livskvalitetshöjande att följa SVT:s Den långa älgvandringen där skogens konung tågar till sitt sommarresidens. Lika exklusivt som de migrerande gnuerna i Serengeti, om än i mer sparsmakat antal.

VÅRA DEMOKRATISKA processer anpassas också och många möten genomförs digitalt. Vissa saker skjuts på, andra görs tidigare och visst blir det tidseffektivt. Men de utvecklande samtalen som personliga möten möjliggör blir tyvärr mer sällsynta.
I planeringen inför höstens jakter får vi vara beredda på social distansering. Vi behöver anpassa jakternas genomförande så att jaktkamrater som tillhör någon riskgrupp kan delta. Allt från förberedande jaktmöten, samlingar kring jakt och omhändertagande av vilt kan vara moment som vi behöver coronasäkra så att alla kan ges möjlighet att delta.

FREDSPROJEKTET EU ska inte ta beslut som bättre löses på nationell nivå. För mig är jaktammunition en typisk fråga som bäst löses nationellt. Jaktammunition används typiskt inom ett lands gränser och de jaktliga förutsättningarna är mycket olika inom EU, både avseende jaktmetoder, biotoper, klimat och viltslag. Mer förståeligt vore om EU fattade beslut om militär ammunition, som ju avses användas mot annat land.

NU HÅLLER EU-BYRÅKRATIN i det dolda på att tvinga fram beslut om förbud mot bly i jaktammunition, och än mer anmärkningsvärt är att EU-kommissionen verkar ha låtit en jaktfientlig organisation författa underlaget. Här behövs politiskt mod att sätta stopp för det och återföra frågan till varje medlemsland.

I SVERIGE HAR äntligen små tecken på att ta nationellt ansvar för boende i rovdjursområden synts genom att riksdagens miljö- och jordbruksutskott har tagit ställning för utökad vargjakt. Nu gäller att regeringen agerar. Varginventeringen visar att vi har klart mer varg än riksdagens beslut.
Genetisk förstärkning har skett enligt reglerna till höga kostnader och EU säger att en rovdjurspopulation kan hanteras nationsgränsöverskridande. Här finns möjlighet att minska antalet som Sverige har förbundit sig att ha. För JRF är självklart målet inga frilevande vargar, och det demokratiska arbetet fortgår oförtrutet.

SKYDDSJAKTER PÅ BJÖRNAR pågår tyvärr, särskilt i renskötselns kalvningsområden.
I Västerbotten fick 21 björnar fällas i licensjakt 2019, något som JRF överklagade och ville utöka till ytterligare 30 björnar.
Under skyddsjakten fälls nu fler än det antalet björnar våren 2020 i länet, något som kunde ha undvikits om JRF:s överklagan hade bifallits. Arbetet fortsätter för att förvalta björn med licensjakt.