Att tusentals laglydiga vapenägare i Sverige får sina vapen beslagtagna och skrotade trodde jag bara skulle kunna hända om vi blev ockuperade. Men nu kommer hotet från EU, skriver Jakt & Jägares chefredaktör Anders Ljung
Att tusentals laglydiga vapenägare i Sverige får sina vapen beslagtagna och skrotade trodde jag bara skulle kunna hända om vi blev ockuperade. Men nu kommer hotet från EU, skriver Jakt & Jägares chefredaktör Anders Ljung

Halvautomater beslagtas och skrotas

”Som att bli ockuperad av främmande makt”

En svensk version av EU-förslaget om ändring av vapendirektivet finns nu och visar ännu tydligare hur allvarligt hotet är mot Sveriges cirka 559 000 legala vapenägare. Förslaget kan tolkas som att alla befintliga halvautomater för skytte och jakt som ”kan rymma många skott” ska beslagtas och skrotas. Sådana scener trodde jag bara skulle kunna utspelas i Sverige om vi hade blivit ockuperade av främmande makt. Nu kan det tydligen räcka med att Sverige är med i EU.

Trots att det saknas stöd av statistik som visar att legala vapen har använts vid terrorattentat, eller annan grov brottslighet, har EU-kommissionen struntat i konsekvensanalyser av vad förslaget innebär för miljontals vapenägare i EU-länderna.
”På grund av det akuta läge som uppstod efter den senaste tidens händelser läggs förslaget fram utan konsekvensanalys”, skriver kommissionen.
Proportionalitetsprincipen spelar heller ingen roll, resonerar EU-byråkraterna:
”Förslaget går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen att garantera EU-medborgarnas säkerhet utan att i onödan begränsa den inre marknaden.”
Privat äganderätt när det gäller halvautomatiska vapen, som lätt kan vara värda cirka 20 000 kronor styck, nämns inte alls.

”Kan rymma många skott”
”Vissa halvautomatiska skjutvapen är mycket farliga om de kan rymma många skott samtidigt. Sådana halvautomatiska vapen bör därför förbjudas för civilt bruk”, skrivs det i förslaget.
Eftersom både pistoler och halvautomatiska gevär för skytte och jakt saknar fasta magasin går det inte längre att luta sig tillbaka och tro att det bara är vapen som liknar militära modeller som ska totalförbjudas.
Det står även att ”halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism” ska hamna i ”kategori A” och förbjudas. 

”Halvautomatiska kalasjnikovs”
Men att tro att det bara handlar om ”halvautomatiska kalasjnikovs”, som det påståtts, håller inte med tanke på punkten om magasinskapacitet.
När civila, halvautomatiska vapen klassas som kategori A (i klass med helautomatiska, militära vapen) ska staten slå till med full kraft mot laglydiga vapenägare.
”Medlemsländerna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förbjuda förvärv och innehav av skjutvapen och ammunition tillhörande kategori A och skrota skjutvapen och ammunition som innehas i strid mot denna bestämmelse och som har beslagtagits”, slår kommissionen fast.
Sådana scener trodde jag bara skulle kunna utspelas i Sverige om vi hade blivit ockuperade av främmande makt.
Nu räcker det tydligen med att Sverige är med i EU.

Läkarbesök för femårslicenser
Förslaget innebär också att det införs vapentillstånd som bara gäller i fem år. För Sveriges del gäller det redan för skyttar som på senare år fått licenser på enhandsvapen.
Det är lätt att inse vilket kaos det kommer att bli med femårslicenser även för jaktvapen.
Systemkollapsen är ju redan ett faktum hos polismyndigheterna. Vapenköpare kan redan få vänta halvårsvis, eller upp till ett år, för att få sin licens beviljad.
Inte nog med det. När femårslicensen ska förnyas måste jägaren eller skytten först gå på en läkarundersökning, om EU-kommissionen får bestämma. 
Tycker läkaren inte att patienten uppfyller kraven för vapenägare ryker knappast bara licensen som ska omprövas, utan samtliga vapen. Våga inte vara deprimerad när du träffar en läkare, med andra ord.

Legala vapen inget hot
Att det bara är drygt ett legalt vapen per år i Sverige som används i grov brottslighet spelar ingen roll. Jämför med att det i Sverige finns cirka två miljoner legala vapen. Det är en ”proportionalitetsprincip” EU-byråkraterna struntat i.
Den begränsade vapengarderoben innebär ofta att en jägare som ska köpa en ny bössa måste avyttra till exempel en gammal Husqvarna-bössa. Hur många vapenhandlare vill ta den i inbyte?

Glöm att sälja bössan på Blocket
Med förslaget från EU-kommissionen går det inte längre att sälja den gamla bössan på till exempel Blocket, när köparen fått licens på vapnet.
Inga privatpersoner ska få sälja vapen på nätet, enligt förslaget:
”Att förvärva skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition ska endast vara tillåtet för vapenhandlare och vapenmäklare och ska vara föremål för strikt kontroll av medlemsstaterna.”

EU-motståndet kan öka
Nu har den politiska behandlingen av förslaget börjat. EU-kommissionens förslag har redan fått kritik av en del EU-parlamentariker. Det är bara att hoppas att allt som drabbar legala vapenägare i förslaget slängs i papperskorgen. Annars lär politikerföraktet och EU-motståndet öka drastiskt bland miljontals medborgare i EU-länderna som är laglydiga samhällsbärare.

Förslaget i sin helhet kan läsas här: