Foto: PrivatPia Clerté varnar för att nästa dråpslag mot Sveriges jägare och sportskyttar redan är på väg.

Många risker med totalförbud mot bly

Debattören, sportskytten och jägarexamenseleven Pia Clerté varnar för flera negativa konsekvenser av ett totalförbud mot blyammunition, vilket EU-kommissionen vill införa.

Vet du vad subsidiaritetsprincipen är?
Jag hade ingen aning förrän jag började intressera mig för EU-politik i samband med vapendirektivet.
Principen reglerar EU:s ansvarsområde och kallas också närhetsprincipen, vilket betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
Vi legala vapenägare, jägare som sportskyttar, ser dessvärre allt oftare förslag som skulle få oproportionerliga effekter och som borde ha reglerats på nationell nivå. Vi såg det med vapendirektivet, och i EU:s inblandning i den svenska jakten. Vi ser det i förbudet mot blyammunition.

Förbud i 24 EU-länder
Eftersom blyförgiftning kan uppstå om änder får i sig blyhagel, tillsammans med smågruset som de behöver för att bryta ned födan, har 24 länder i EU redan ett förbud mot användning av blyhagel över grund våtmark.
EU-kommissionen ansåg dock att det inte var tillräckligt och lade förslag om förbud av blyhagel, med en kraftig utökad definition av våtmark och förbud mot att ens inneha blyhagel inom 100 meter från en sådan.
Nästa dråpslag mot Sveriges jägare och sportskyttar är dock redan på väg.
ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, har fått i uppdrag av kommissionen att ta fram ett totalförbud mot bly i all ammunition och i all terräng, på skjutbanan såväl som i skogen (även i blysänken). Myndigheten förväntas komma med svar i oktober 2020 för ett förbud på plats innan slutet av 2022.

Konsekvenser av ett totalförbud
Möjliga konsekvenser av ett totalförbud? Det här är några som jag kan tänka mig:
• Mindre precision och tillförlitlighet. Gevär- och pistolpipor är i dag optimerade för blykärnade kulor. Kulor i material med lägre densitet blir mycket längre för att uppnå samma kulvikt.
• Ett stort antal äldre bössor kan bli farliga att använda eftersom blyfri ammunition normalt innebär högre trycknivåer.
• Inget gångbart alternativ för kaliber .22 LR samt luftvapen vars ammunition i stort sett enbart finns i bly. Vi kan säga adjö till skidskytte, ungdomsskytte och småviltsjakt.
• Onödigt lidande för djuren, då blyfri ammunition har sämre terminalballistiska egenskaper och exempelvis stålhagel inte har samma anslagsenergi som blyhagel. Den svenska traditionen att jaga rådjur med hagel för drivande hund är i farozonen.
• Risker för skogsbruket eftersom stålammunition skadar skogsmaskiner och sågverk. Hur många skogsbolag kommer att fortsätta arrendera ut jaktmarken?
• Rikoschettrisken med stål eller kopparkulor är mångdubblad, och för sportskyttet där metallmål används blir det en direkt fara.
• Alternativet till bly kan även det vara farligt för miljön eller hälsan.
• Kraftigt ökad kostnad för den enskilde.

Ett symboliskt slag i luften
Som anledning till ett totalförbud anför EU-kommissionen risken för blyförgiftning för dem som konsumerar vilt regelbundet. Seriösa jägare skär dock noga bort sårkanaler och minimerar därmed denna risk på ett sätt som gör ett totalförbud överflödigt.
Kommissionen anför även som anledning läckaget av bly i grundvattnet, speciellt vid skjutbanor. Men eftersom bly i metallisk form inte lakas ur, utan oxiderar i marken och kapslas in, så finns det inget belägg för att just blyammunition skulle vara en risk.
I Sverige finns exempelvis tusentals mil nedgrävda telefonkablar med minst 200 000 ton bly som enligt Naturskyddsföreningen inte anses utgöra ett miljöhot. Samma förening anser dock att bly i ammunition är ett miljöhot.
Precis som vapendirektivet var ett symboliskt slag i luften mot terrorism så är ett totalt blyförbud i ammunition ett symboliskt slag i luften mot blyförgiftning. Jakt- och skyttefrågor ska hanteras på nationell nivå, helt enligt subsidiaritetsprincipen.

 

PIA CLERTÉ

Krönikan är också publicerad i Jakt & Jägares papperstidning, nummer 9 2020.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...