Krönikören Lisa Kiderud är intresserad av jakt- och landsbygdsfrågor och har startat Facebookgruppen ”Vi som stödjer Karl Hedin”.
Foto: Shutterstock & privat Krönikören Lisa Kiderud är intresserad av jakt- och landsbygdsfrågor och har startat Facebookgruppen ”Vi som stödjer Karl Hedin”.

Vargfrågan handlar om demokrati

Miljörörelsen jobbade hårt för att i samband med vargens återkomst lansera det nya ”Varumärket Vargen”. Men den digitala tekniken gör att makteliten inte längre kan dölja sanningen, menar krönikören Lisa Kiderud.

Rovdjursfrågan i allmänhet och vargfrågan i synnerhet är en demokratifråga där människor har förlorat makten över sina liv. Det har vuxit fram en maktelit som har fått alltför stort inflytande över politiken och därmed även riksdagsbesluten. Denna elit förstärker sitt inflytande genom att belöna dem som är nyttiga för eliten, samtidigt som kritikerna avfärdas som varghatare och rättshaverister.
Det är en härskarteknik som sätter demokratin ur spel och maktmissbruket skadar tilliten till det politiska systemet, samt skapar stor misstro för politiker, myndigheter och tjänstemän. Ett spel som allt fler människor genomskådar.

Vår tids största lögn
Vargen är vår tids största lögn.
Miljörörelsen och dess organisationer samt nationella och internationella aktörer jobbade hårt för att i samband med vargens återkomst lansera det nya ”Varumärket Vargen”.
Propagandamaskinen gick för fullt för att gammal kunskap om varg och dess potential som skadegörare skulle falla i glömska och raderas. I stället skulle den ersättas av en ny romantiserad och gemytlig bild av varg, och på så vis försökte man köpa en acceptans som egentligen inte finns.

Kan inte dölja sanningen
Sveket och rovdjurspolitikens dolda agenda – att avveckla jakten, jägarna, jakthundarna och renskötseln med hjälp av rovdjur – kommer inte att lyckas på längre sikt. Den digitala tekniken gör nämligen att makteliten inte längre kan köpa total censur och dölja sanningen eller verkligheten.
Här har Facebookgruppen ”Vi som stödjer Karl Hedin” kommit att få betydelse. Vi har blivit något av en väckarklocka för att allt tycks vara möjligt i dagens tjänstemannastyrda Sverige. Något som man kan betrakta på nära håll just i ärendet med Karl Hedin och de övriga i det så kallade ”Västmanlandsfallet” och de minst sagt märkliga turerna där.

Leder till svåra konflikter
Vargfrågan leder till mycket svåra konflikter i samhället och det är en utveckling som eskalerar.
Länge har man fört en varg- och rovdjurspolitik där man kör över landsbygden. Man hävdar att det finns stöd för varg. Men undersökningar visar att stödet för varg ökar med avståndet till den.
Man hittar det främst i staden medan landsbygdens folk är förpassade till läktaren, helt utan möjlighet att påverka sin vardag på ett demokratiskt sätt. Det skapar en känsla av maktlöshet, en vrede och det splittrar folket.
På många sätt har situationen med varg blivit helt absurd i Sverige.
Vargen har kommit att bli ett för många tjänstemän och forskare samhällsekonomiskt viktigt djur, och genom att ha de ”rätta” åsikterna och stödja en politik som förespråkar varg kan man som tjänsteman eller forskare få bra betalt och trygga sin försörjning genom vargens bevarande. Makteliten har kunnat jobba på ostört i det fördolda länge.

En helt ny tid råder
Men det är faktiskt en helt ny tid som råder, en digital informationstid på nätet där miljörörelsen inte längre kan dölja sanningen om uppgörelser med politiker och andra makthavare bakom slutna dörrar. ”Varumärket Vargen” som man har snickrat på så länge har krackelerat helt och korthuset som man har byggt upp under alla dessa år håller nu på att falla ihop.
Vi följer fortsättningen med spänning.

LISA KIDERUD