Jägare som hjälper att vakta fåren på en fäbod i Dalarna mot nya vargangrepp. WWF och SNF driver en rovdjurspolitik som går stick i stäv mot att värna om landsbygdens natur- och kulturvärden, anser debattören.
Jägare som hjälper att vakta fåren på en fäbod i Dalarna mot nya vargangrepp. WWF och SNF driver en rovdjurspolitik som går stick i stäv mot att värna om landsbygdens natur- och kulturvärden, anser debattören.

Hur förvaltar WWF och SNF sitt arv?

Hur har WWF och SNF förvaltat arvet efter Nils Dahlbeck? Världsnaturfonden, WWF, och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, engagerar sig aktivt i att öka antalet vargar i Sverige genom att överklaga och agitera mot vargjakt och ignorera kulturlandskapet. Är detta agerande i linje med föreningarnas stadgar och ursprungliga syften?

1985 skrev Nils Dahlbeck Tankar kring 50 år med naturskydd, baserat på 50 år av naturengagemang.
”Många trodde att om mänsklig aktivitet bara förbjöds, så kunde man bevara det gällande tillståndet i vegetationen. Denna, som vi nu vet felaktiga tankegång, är ett utmärkt exempel på hur kontinuerlig och stabil den gamla tidens kulturpåverkan var och hur nära den trots allt stod i samklang med naturens egna faktorer.
Tätorterna breder ut sig, och allt färre har kunskap om glesbygden. Då man inte vet något om naturen och glesbygdens liv uppfattas allt endast som ett enda stort fritidsområde”, skrev Nils Dahlbeck.

Hur har visdomen förvaltats?
Den stora betydelse Nils Dahlbeck haft för grundandet av WWF, Fältbiologerna med flera framgår av en minnesskrift utgiven av SNF. (In memoriam. Nils Dahlbeck 1911-1998.)
Hur har den visdom och erfarenhet Nils Dahlbeck dokumenterade förvaltats inom WWF och SNF?
Känsla och förståelse hos lokalbefolkning, som lever i och av naturen, verkar inte nå toppskiktet inom föreningarna WWF och SNF.
Föreningarnas ledning verkar prioritera kampanjer som lockar bidragsgivare, framför värnandet av den biologiska mångfald i kulturlandskapet som Nils Dahlbeck hyllade.
Sektioner och lokalavdelningar som försöker värna till exempel fäbodbruk blir överkörda av den centrala ledningen.

Ignorerar fäbodbruket
Föreningarna ignorerar nu den biologiska mångfald som utvecklades i det traditionella och fordom vanliga skogsbetet genom fäbodbruk och småskalig djurhållning.
Betesbiotoperna håller en enorm mångfald av arter, växter och djur. Flera av dessa är nära utplåning, nu ytterligare forcerad genom tanklöst engagemang för rovdjursetableringar utan att skydda skogsbetesbiotoperna.
Kulturlandskapet och dess natur och djur, som Nils Dahlbeck värnade, håller på att offras genom att omformulera syftet och ersätta vetenskaplig vidsyn med säljande slogans. 
Kritik hur Väktarfonden används
WWF har till och med fått kritik av tillsynsmyndigheten för hur man uppfyller stiftelseurkunden för Väktarfonden till Nils Dahlbecks minne som man förvaltar. Fondmedel avsatta för kulturlandskap och lantrasdjur har delats ut till rovdjurs- och marknadsföringsprojekt, men man har nekat bidrag till lantrasräddande insatser.
Till mitt öppna brev 2007 till WWF och SNF om att värna fäbodbruket har svar utlovats men inte lämnats.
Tystnaden talar.