Ingen markägare ska behöva känna sig tvångsansluten, påpekar insändarskribenten.
Ingen markägare ska behöva känna sig tvångsansluten, påpekar insändarskribenten.

Ingen ska tvångsanslutas

”Häng med som medlem i JRF” står det som rubrik i på en sida i pappersupplagan av Jakt & Jägare. Jag uppmanar jägarkåren att läsa sidan. Innehållet vänder sig till hela jägarkåren och är väl värd till eftertanke i valet av jaktorganisationstillhörighet.
• Inga fler vargar i Sverige. Ge full ersättning till alla som drabbas av skador efter rovdjursangrepp.
• Tillåt skyddsjakt på rovdjur som uppehåller sig vid bebyggelse.
• Rätt att bestämma över jakten på egen mark.
• All jakt på jaktbart vilt ska fortsätta.

Ovanstående fyra punkter är med all säkerhet punkter som överensstämmer med jägarkårens framtidsperspektiv.
Jag stannar till vid punkten ”rätt att bestämma över egen mark”, vilket faller sig naturligt då jag är stark förespråkare av viltvårdsområden här i Norrland. Genom viltvårdsområdes samverkan kan vi vårda och beskatta viltstammarna på ett för samhällets bästa, i form av rekreation, jakt och viltvård.

Ingen tvångsanslutning

Men ingen markägare ska behöva känna sig tvångsansluten. Ingen medlem i jaktvårdskretsarna ska tvångsanslutas till Svenska Jägareförbundet för att utöva sin rösträtt vid jaktvårdskretsarnas årsmöten. Alla markägare som med sin mark ingår i ett VVO eller jaktvårdskrets är delägare i kretsen och följdaktligen är man röstberättigad oavsett förbundstillhörighet.
God jakt!