Foto: Mostphotos & JRF

DEBATT: Jaktorganisationerna måste samverka i rovdjursfrågan

Samverkan mellan jaktorganisationerna är en nödvändighet för att nå någon framgång i rovdjursfrågan. Det skriver Dan Franzén, sekreterare i Jägarnas Riksförbund Östergötland.

Att demonstrativt ställa sig i eget förbundshörn i en för jägarna högaktuell fråga är helt fel. Vi måste oavsett förbundstillhörighet samverka mot ett gemensamt mål, och Jägarnas Riksförbund måste gå i bräschen för en sådan samverkan.

Inget jaktförbund, oavsett storlek, ska uteslutas från en samverkan som syftar till ett gemensamt mål.

Ska överklaga lodjurstilldelningen

Jägarnas Riksförbund Östergötland har med Jägarförbundet Östergötland inlett en mycket solidarisk samsyn angående den stundande licensjakten på lodjur. Initiativet till samverkan har lyfts av ordföranden för Jägarförbundet i Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland har på eget underlag fastställt att lodjursstammen tål en högre avskjutning än den som har beslutats inför årets licensjakt. Den beslutade avskjutningen på 10 lodjur kan ökas till 15 individer utan att lodjursstammen äventyras, enligt länsstyrelsen.

Både Svenska Jägarförbundet Östergötland och Jägarnas Riksförbund Östergötland anser att avskjutningen ska överensstämma med lodjursstammens tillväxt, samt påverkan på övriga viltstammar och de som har sin utkomst på landet. Därför avser förbunden att överklaga beslutet på licensjakt på 10 lodjur, då de anser att licensjakten i stället bör omfatta 15 lodjur.

Måste stå enade

Det här är inte slutet.Nej, det är bara början. Samverkan mellan jägarorganisationerna är en absolut nödvändighet om vi ska nå någon framgång i rovdjursdebatten. Vi vet var vi har våra motståndare och vi vet att de, trots deras numerära minoritet, är oerhört motiverade i sina argument och ibland helt odemokratiska åtgärder. De tvekar inte att ta till våld för att få sina åsikter tillgodosedda.

Vi måste stå enade om vi vill behålla den jakt som vi är uppvuxna med. Vi måste, oavsett förbundstillhörighet, gemensamt ta strid för vår rättighet att utöva en sedan forntiden jakträtt. Vi må mellan olika förbund ha olika uppfattningar i detaljer om jakten, men vi har i stort sett samsyn framför allt vad avser rovdjurens påverkan på våra möjligheter till jakt.