Beslutet om tilldelning från viltvårdsfonden bekräftar verkligen att vi gör rätt arbete, skriver Solveig Larsson.
Foto: Jägarnas Riksförbund Beslutet om tilldelning från viltvårdsfonden bekräftar verkligen att vi gör rätt arbete, skriver Solveig Larsson.

JRF har haft en fantastisk utveckling

JRF har under många år haft en fantastisk utveckling. Några exempel är att antalet medlemmar har ökat och att vår ekonomi har blivit mycket stabil, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

DEN FAGRA FÖRSOMMARGRÖNSKAN smyckar vårt land och ljuset förstärker skönheten för oss, samtidigt som det är överflöd av föda för vilt och fotosyntesen kör motorn som binder fast koldioxid för fullt och biomassan ökar.
Även de stora rovdjuren ökar i antal. Inventeringen pekar på att antalet vargar har ökat med närmare 10 procent och de län som dna-inventerar björn visar på en kraftig ökning. I tre Norrlandslän är ökningen 23 procent, det vill säga 395 björnar. Samtidigt har länsstyrelser hävdat att beskattningen skulle ha minskat stammen!
JRF har länge hävdat att när jakt enbart sker på ensamma björnar, så blir de honor som ofta får ungar sparade och därmed ökar reproduktionen. Äntligen verkar JRF tas på allvar, men nu krävs en mycket kraftigt ökad björnjakt, för att återföra stammen till beslutade förvaltningsnivåer. Det kunde ha undvikits om vi hade fått gehör tidigare och då hade problemen för boende med björnar i närmiljön blivit mindre.

INOM FÖRENINGS-SVERIGE har JRF en unik tillväxt. Vi har under många år haft en fantastisk utveckling. Några exempel är att antalet medlemmar har ökat med 42 procent sedan 2007, och vår ekonomi har blivit mycket stabil, eget kapital (inklusive fonder) har ökat från 2,3 till 9,3 miljoner kronor under dessa år och förbundet har nu inga lån.
Vår inställning i jakt och viltvård får också mycket större gehör och vi är i dag en seriös aktör, vars åsikt efterfrågas och lyssnas på. Även vårt ”nej till frilevande varg” är respekterat, då vi respekterar demokratisk fattade beslut och vårt arbete sker enligt demokratiska spelregler. I beslutet om nya jakttider har JRF lyckats med förenklingar och ökade möjligheter för jägare att utöva jakt. Hare får fortsatt jagas och skymningstimmen får nyttjas för fler vilt.
Beslutet om tilldelning från viltvårdsfonden bekräftar verkligen att vi gör rätt arbete, då vi fick en ökning på drygt 1 miljon kronor jämfört med hur regeringen beviljade oss medel. Här ska en stor eloge gå till vår generalsekreterare Per Wanström som har skapat den verksamhet som så väl uppfyller kraven och gjort ansökan.

DÄREMOT HAR VI under en tid drabbats av avsaknad av respekt för våra demokratiska processer i JRF. Vi skapar inte respekt i våra frågor genom att ringa runt, skriva arga brev, underminera och sprida saker för att bygga opinion om förbundet.
Respekten för demokrati, att följa lagar, regler och överenskommelser, är, och kommer fortsatt vara, grundläggande för JRF. Här har vi ett viktigt framtidsarbete för den fortsatta utvecklingen av vårt fina förbund.
Trevlig sommar!