Det ideella Sverige påverkas av samhällets förändringar, påpekar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: Förändringens vindar blåser

Hur Jägarnas Riksförbund ska möta framtiden kommer framtidsarbetet som förbundsstyrelsen har initierat att ta reda på, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

Midvintersolståndet är förbi och snart börjar ljuset vända åter. En liten ljuspunkt redan nu är den pågående licensjakten på 75 vargar. Men helt klart krävs betydligt större tilldelning för att den ohållbara situationen för många som drabbas av vargens närvaro ska ändras.

Jägarna genomför ett enormt ideellt arbete med stora egna utgifter och samhället behöver stödja detta betydligt bättre. Att kunna nyttja hjälpmedel tillhandahållna av samhället är ett lågt ställt krav och JRF har, på förbundsstämmans uppdrag, begärt att lapptyg ska finnas att låna av länsstyrelsen.

I södra rovdjursförvaltningsområdet får inga vargar fällas, trots att förvaltningsmålet har överskridits. JRF har nyligen informerat landsbygdsministern om vikten av att de sydliga länen får licensjakt på varg 2024 och att regelverken anpassas.

Viltpopulationerna och klimatet förändras

Stora förändringar i viltpopulationernas sammansättning och antal pågår. Klimatförändringar och brukande av skog och åker ger nya möjligheter. Vildsvin, dovhjort och kronhjort ökar snabbt. Däremot får älgen och fjällräven otillfredsställande livsmiljö när klimatet blir varmare.

Vårt JRF bildades 1938 då ett förslag till jaktlag innebar att mindre markägare skulle tappa jakträtten på egen mark. Det avvärjdes och nu förenklar JRF jakten för jägarna med ansvar, frivillighet och samarbete.

Under de senaste åren har klimatförändringen blivit uppenbar. Vi har genomlevt en coronapandemi som har tvingat oss till fysisk isolering och under 2022 har krigets fasor återkommit till Europa. Mycket omprövas och vi prioriterar på annat sätt i dag än för något år sedan.

Ideella organisationer förändras

Även det ideella Sverige har under en längre tid mött och påverkats av samhällets förändringar. En rad yttre faktorer har påskyndat dem. Nu ställer vi oss frågan: Hur ska JRF möta framtiden i en verklighet efter pandemin – med skenande elpriser, högre boräntor och hög inflation?

Det kan kanske tyckas att dessa saker inte har med jakt och viltvård att göra. Men det har visat sig både jämfört med andra organisationer inom och utom jakten, samt med stöd av forskning, att när samhället förändras kraftigt får det genomslag även i de ideella organisationerna.

JRF:s förbundsstyrelse har initierat ett framtidsarbete för att möta de nya tiderna och stärka JRF, fokusera på medlemmarna och Sveriges jägare så att jakten kan bli än bättre och enklare för alla. Hela organisationen ska involveras i arbetet och det sker med full transparens.

Varmt välkommen att vara med och bygga framtidens Jägarnas Riksförbund!