Jägarnas Riksförbunds förbundsordförande Solveig Larsson.

LEDARE: JRF:s syn på vargstammens storlek bekräftas av forskare

De oberoende forskare som Naturvårdsverket har anlitat bekräftar både JRF:s uppfattning samt att regeringens ambition att sänka mininivå mot 170 vargar är möjlig, skriver förbundsordförande Solveig Larsson.

Så kom till slut en uppdaterad version av ”tumreglerna” för skyddsjakt på varg. Ett betydande arbete har lagts ner av myndigheter, SLU Viltskadecenter och remissinstanser under en längre tid.

Uppdateringen är en tydlig förbättring i synsätt, som ger större möjlighet att få till stånd skyddsjakt efter färre angrepp på tamdjur. Men vi i JRF vill se ännu mer förenklade regler som ger rådighet för drabbade samt också minskar på myndigheternas arbete, så arbetet fortsätter i denna fråga.

Produkten ger vägledning till länsstyrelserna vid beslut om skyddsjakt på stora rovdjur, men saknar formell juridisk status. Länsstyrelsen i Skåne var föredömligt snabbt ute och lät sig vägledas på det nya sättet i beslut om skyddsjakt. Överklagan kom omgående och förvaltningsrätten beslöt att den praxis som domstolen har skapat inte påverkas av nya icke-juridiskt bindande ”tumregler”, och därmed förbjöds skyddsjakten.

Smartare demokrati

Nu kommer troligen överklagande till kammarrätten och på sikt mer klarhet, men situationen har vare sig förbättrats för drabbade eller i myndighetshanteringen hittills. Domstolarna ska styras genom lagar beslutade av riksdagen, regeringens beslut i förordningar samt i föreskrifter som myndigheter har rätt att utfärda.

I dag nyttjar domstolar allt mer praxis när det saknas uppdaterad lagstödsstyrning. Här behövs smartare demokrati. Det är våra folkvalda i riksdagen som ska besluta och domstolar ska döma efter det – inte avgöra vilka regler som de anser vara de rätta!

Bekräftar JRF:s uppfattning

Oberoende vetenskapsanalys med kända data på de vargar som finns i Sverige visar att utdödenderisken är relativt låg om det finns 50 vargar i populationen och så länge invandring sker. Det bekräftar JRF:s uppfattning, som vi har framfört i många år, samt att regeringens ambition att sänka mininivå mot 170 vargar är möjlig, om tre vargar vandrar in i Skandinavien per tioårsperiod.

”Om JRF:s synpunkt, att betydligt färre vargar hade räckt, hade fått genomslag i riksdagens beslut för elva år sedan, skulle betydande livskvalitet och tillit till samhället hos många lantbrukare och jägare ha funnits kvar.”

Om JRF:s synpunkt, att betydligt färre vargar hade räckt, hade fått genomslag i riksdagens beslut för elva år sedan, skulle betydande livskvalitet och tillit till samhället hos många lantbrukare och jägare ha funnits kvar.

I sommar kommer rapporten till regeringen och förhoppningsvis kan vi se fram emot ett beslut där mininivån hamnar kring 170 vargar!

Påverkar svensk jakt

EU har stor påverkan på svensk jakt genom till exempel naturvårdsdirektiv samt miljö- och klimatpolitik. EU-parlamentet är en viktig aktör i beslutsprocessen i EU och inställningen och viljan att arbeta för ett svenskt brukande av naturbruk, som vilt, har betydelse för hur beslut utformas.

Läs mer här på jaktojagare.se om hur svenska kandidater till EU-parlamentet vill jobba – och nyttja sedan din rösträtt!