Jägare och sportskyttar är knappast presumtiva terrorister, skriver centerpartisterna Helena Vilhelmsson och Anders Olsson.
Foto: Dan Törnström Jägare och sportskyttar är knappast presumtiva terrorister, skriver centerpartisterna Helena Vilhelmsson och Anders Olsson.

Legala vapen, problem eller tillgång?

Ska lagstiftningen skärpas så ska det faktiskt öka tryggheten och förhindra terrordåd – inte försvåra laglydiga medborgares legitima behov av vapen. Jägare och sportskyttar är knappast presumtiva terrorister, skriver centerpartisterna Helena Vilhelmsson och Anders Olsson som undrar vad den rödgröna regeringen egentligen vill med EU:s förslag till nytt vapendirektiv.

Vi ser en våg av våldsdåd i EU. Illegala vapen finns i överflöd, både i Europa och i Sverige. Vapen utgör alltså ett stort samhällsproblem. Eller?

Följande är kontroversiellt men sant: En hammare kan användas för att bygga ett nytt hus, eller för att bryta sig in i samma hus. Med vapen är det likadant, de kan användas lagligt och de kan användas olagligt. Frågan är vem som har vapen och varför. EU:s myndigheter skall lösa problem, inte skapa nya.

Drabbar endast laglydiga
Direkt efter Parisattentaten kom ett förslag från EU-kommissionen om att skärpa EU:s vapendirektiv, vilket skulle leda till skärpt svensk lag. Det intressanta är att kommissionens förslag inte alls riktar sig mot illegala vapen, våldsbrott eller terrorism. Förslaget drabbar endast laglydiga medborgare med legitimt behov av vapen! För vapenlicens i Sverige krävs lagstadgat behov och kontroll av lämplighet. Så trivial oskötsamhet som fortkörning kan innebära att man nekas licens.

Vapeninnehav är en samhällsresurs

Brottslighet med legala vapen förekommer knappt. Vapen i rätt händer är en samhällsresurs:

  • Försvaret framhåller det civilt skyttes stora betydelse för försvarsförmågan, en tränings- och utbildningsresurs de själva saknar.
  • Poliser upprätthåller sin skjutförmåga genom civilt skytte, en förutsättning är att det finns andra (även civila) att tävla emot.
  • Sportskyttet innebär en meningsfull sysselsättning för hundratusentals laglydiga svenskar.
  • Om inte jägare reglerade viltstammarna skulle viltolyckorna öka, med ekonomiska förluster och lidande för både människor och djur som följd.
  • Jägare skapar en förnyelsebar och etiskt hållbar resurs i form av ekologiskt kött som utgör ett tillskott till samhällsekonomin.
  • Vapensamlingar är ett historiskt dokument, ett kulturarv.

Allmogejaktens och militärens vapen har bidragit till att göra oss till den nation vi är i dag. Den rödgröna regeringen säger officiellt att man inte vill införa några onödiga restriktioner för legala vapenägare.

MP går mot riksdagen

På precis motsatt vis agerar miljöpartiets Bodil Valero som i parlamentet lägger fram förslag som går längre än kommissionens och som dessutom strider mot riksdagens uttalade ståndpunkt!
Det är dags att den rödgröna regeringen sätter ner foten. Vad vill man med EU:s nya vapen direktiv?
Centerpartiet har bara en åsikt i frågan: Ska lagstiftning skärpas så ska det faktiskt öka tryggheten och förhindra terrordåd. Inte försvåra laglydiga medborgares legitima behov av vapen, de utgör inget problem. Jägare/sportskyttar är knappast presumtiva terrorister.

Helena Vilhelmsson, Distriktsordförande Örebro (c)
Anders Olsson, Centerpartiet Örebro kommun