Luftgevärsskyttet tillhör det som hotas av av en blyskatt. Caroline Frang, Jenny Stockberg och Klara Andersson tar sikte på målet. Lars Edstam är en av instruktörerna på JRF-lägret för ungdomar utanför Söderköping.
Foto: Hans Andersson Luftgevärsskyttet tillhör det som hotas av av en blyskatt. Caroline Frang, Jenny Stockberg och Klara Andersson tar sikte på målet. Lars Edstam är en av instruktörerna på JRF-lägret för ungdomar utanför Söderköping.

Nu får det vara slut på jakten på jaktblyet!

Årets verkligt tunga jaktpremiärer har ägt rum, rävjakten, bockjakten, björnjakten, fågeljakten. På måndag är det inte minst älgjakten för oss som bor och eller jagar här uppe i norr. Det är lite som att nu kommer jägarens ”skördetid”. Skörd av allt vad naturen har att ge i form av upplevelser och socialt umgänge.

Det är också nu som frukten av alla förberedelser skall komma. Som i allt annat finns det oftast ett samband mellan skörd och förberedelser. Det gamla uttrycket övning ger färdighet gäller i allra högsta grad även för oss jägare.

Efter årets riksmästerskap är det bara att erkänna att jag känner stor avund och respekt för den mycket stora skjutskicklighet som man år efter år uppvisar på dessa mästerskap.

Resultat av mycket träning

Det är en skicklighet som självfallet inte finns där bara av en slump, utan är resultatet av träning, träning och åter träning.

Även om vi inte behöver eller ens kan bli lika skickliga som de allra bästa på RM:et kan vi nog alla bli lite bättre. Ibland kan det även vara bra att få ett dåligt samvete eller väckarklocka.

Mitt i allt det här levereras nya hot mot jakten och skyttet. Kemikalieinspektionen vill införa en blyskatt som i ett slag skulle göra ammunitionen upp till fyra, kanske fem gånger så dyr som idag.

Vad är syftet? Jo, att få bort blyet i ammunitionen så klart.

Bly som en tämligen enig expert- och forskarkår har konstaterat har ingen eller mycket liten påverkan på miljön.

Bra alternativ saknas

Det är dessutom påvisat att alla kända alternativ är sämre, eller har okänd miljöpåverkan, och dessutom är sämre ur djursynpunkt. Det borde vara slut på ”jakten” på jaktblyet nu!

Det finns säkert många andra och mycket större bäckar, än den eventuella lilla rännil som utgörs av bly i ammunition, som det borde vara mer angeläget att jobba med för att minska inflödet i ån. Jakten på bly i ammunition känns som att ”sila mygg och svälja kameler”.

Vi närmar oss också slutet på ytterligare en sommar som för många djurägare har inneburit en tragedi med att de fått delar av sina djurbesättningar dödade av något av rovdjuren.

Nu är det inte bara i de gamla traditionella rovdjurslänen som angreppen sker, utan nu är attacker vanliga även betydligt längre söderut.

Rovdjuren – en ägandefråga

Om detta kommer att ha någon betydelse i debatten återstår att se. Av gamla erfarenheter tror jag att ”sörlänningarna” är bättre på att hävda sina rättigheter, framför allt när det gäller olika intrång i ägandet, än vad vi som bor längre norrut är. Och rovdjursfrågan kan mycket väl ses som en ägandefråga eftersom rovdjuren påverkar det jaktliga värdet på marken.

Slutligen hoppas jag att ni får en bra jakt med allehanda upplevelser ute i vår rika natur.